Voorbeeldtoetsen 2F en 3F

Sinds afgelopen schooljaar is de rekentoets VO onderdeel van het eindexamen. Van de afnames van de afgelopen 3 jaar zijn voorbeeldtoetsen samengesteld. Deze voorbeeldtoetsen zijn bedoeld om inzicht te geven in de inhoud van de rekentoets VO.

Voorbeeldtoetsen

Rechts op de pagina vindt u de voorbeeldtoetsen in pdf-formaat. Zo kunt u de inhoud van deze toetsen bekijken zonder gebruik te maken van het programma ExamenTester en zonder computer. Deze pdf's zijn niet geschikt om bij leerlingen af te nemen omdat het gebruik van de rekenmachine niet gereguleerd is.

Omzettingstabellen

Bij de voorbeeldtoetsen zijn omzettingstabellen beschikbaar. Deze tabellen geven aan hoe u de score omzet naar een cijfer. U vindt deze in het blok rechts op deze pagina.

Voor extra materiaal verwijzen wij u naar de voorbeeldexamens COE MBO: Rekenen 2F en 3F op de site van het CvTE.
Deze html-versies geven inzage in de inhoud, maar geven geen beeld van de navigatie binnen het examen en de schermopbouw. U kunt dus geen antwoorden ingeven. Via het correctievoorschrift ziet u wel wat het juiste antwoord op een vraag is. Ook is er een omzettingstabel die aangeeft welk cijfer hoort bij een bepaalde totaalscore.