Kijk- en luistertoetsen

Voor bovenbouw vmbo, havo en vwo

Wij brengen jaarlijks Kijk- en luistertoetsen uit voor Duits, Engels en Frans voor de leerwegen in het vmbo, havo en vwo. Daarnaast zijn er voor Duits en Frans Kijk- en luistertoetsen voor havo 4. De Kijk- en luistertoetsen vormen het afsluitende onderdeel van het schoolexamen.

Schoolexamens Kijk- en luistervaardigheid

Bij de ontwikkeling van de Kijk- en luistertoetsen gaan we ervan uit dat leerlingen de taal begrijpen. Daarbij houden we rekening met de volgende aspecten:
  • de sprekers moeten de doeltaal spontaan spreken;
  • het taalgebruik mag niet zodanig regionaal, sociaal of individueel bepaald zijn dat het voor de gemiddelde spreker van de doeltaal problemen oplevert;
  • het onderwerp vereist geen specialistische kennis;
  • het taalmateriaal voor de leerwegen in het vmbo en voor havo en vwo vertoont een stijgende moeilijkheidsgraad.

Voor Nederlands zijn er Kijk- en luistertoetsen voor alle leerwegen in het vmbo. Voor het vmbo bb en kb kunt u uw leerlingen toetsen op tekstbegrip, fictie en uitvoeren van instructies. Voor vmbo gl en tl zijn er de onderdelen tekstbegrip, fictie en sprekersbedoeling.
We maken in alle Kijk- en luistertoetsen gebruik van nieuws en reportages, reclameboodschappen, discussies, documentaires, lifestyle- en actualiteitenprogramma’s, interviews en lezingen.

Afnamedata en adviesnormering

Voor het afnemen van de Kijk- en luistertoetsen Duits, Engels en Frans gelden speciale afnamedata. Het is belangrijk dat alle scholen gelijktijdig deze toetsen afnemen om te voorkomen dat leerlingen het materiaal voortijdig via internet of andere media in kunnen zien. De afnamedata en de adviesnormeringen voor de toetsen vindt u links in het menu.

Scoringsservice

Wilt u resultaten van uw leerlingen vergelijken met landelijke gegevens of wilt u weten welk ERK-niveau uw leerlingen hebben voor luistervaardigheid? Maak dan gebruik van onze scoringsservice. Leerlingen vullen de antwoorden op speciale antwoordbladen in die u aan ons retourneert. Daarna ontvangt u van ons een rapportage met het behaalde cijfer volgens de adviesnorm en een indicatie van het ERK-niveau van de leerling. U kunt de scores van de leerling en klas ook vergelijken met de landelijke gegevens. Een voorbeeld van een rapportageformulier vindt u rechts op de pagina.
Deelnemende scholen die de ingevulde antwoordbladen direct na de afname aan ons retour sturen, ontvangen hun rapportages voordat de adviesnormen op internet gepubliceerd worden.

Meer informatie

Meer over de programmaonderdelen Nederlands leest u in de toelichting rechts op de pagina.
Cito gebruikt cookies
Om uw bezoek aan deze site zo goed mogelijk te laten verlopen en onze site verder te verbeteren bevat deze website cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.