Cluster 1 - Oude Toets 2

Voor de brugklas tot en met de derde klas op vso cluster 1-scholen én voor leerlingen met een cluster 1-indicatie op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

Let op! Sinds januari 2017 is er een nieuwe reguliere uitgave van Toets 2 beschikbaar. De informatie op deze pagina heeft alleen betrekking op de aangepaste toetsen van de ‘oude’ Toets 2.

Met de aangepaste toetsen voor slechtziende leerlingen meet u de prestaties van uw leerlingen op kernvaardigheden. U kunt de resultaten van uw leerlingen vergelijken met die van leerlingen in het reguliere onderwijs.

Aangepaste toetsen voor cluster 1 in ontwikkeling


Voor slechtziende leerlingen
  • In samenwerking met leerkrachten en met Visio en Bartiméus passen wij reguliere toetsen uit het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs aan voor slechtziende leerlingen.
  • Met de aangepaste toetsen kunt u de kernvaardigheden optimaal meten.
  • Voorbeelden van aanpassingen: vergrote teksten, meer eenduidige en duidelijke lay-out, afbeeldingen met beter zichtbare contrasten en duidelijkere lijnen, omschrijvingen van afbeeldingen.

Hoe werken de aangepaste toetsen?

U gebruikt de docentmappen van de reguliere Toets 2 (dit betreft de ‘oude’ Toets 2). Daarin vindt u de handleiding. Daarnaast gebruikt u voor cluster 1-leerlingen aangepaste opgavenboekjes met een bijbehorende aangepaste afname-instructie.

Afname

U neemt de toetsen af op dezelfde momenten waarop u de standaard toetsen afneemt.

Beschikbaarheid materialen

Van alle taken van de ‘oude’ Toets 2 vmbo bb, de ‘oude’ Toets 2 vmbo kb-gt en de ‘oude’ Toets 2 havo-vwo is een versie voor slechtziende leerlingen beschikbaar. Deze taken voor slechtziende leerlingen zijn een aanvulling op de docentenmap van de reguliere Toets 2. Wanneer u beschikt over de reguliere docentenmap van de ‘oude’ Toets 2 dan heeft u via de Cito Portal toegang tot de versies voor slechtziende leerlingen. 
  • Vso-cluster 1-scholen: u kunt de materialen downloaden via Cito Portal.
  • Reguliere scholen met leerlingen met een cluster 1-indicatie: u kunt contact opnemen met de ambulant begeleider van uw leerling(en) als u over de materialen wilt beschikken.