Cluster 1 - Nieuwe Toets 2

Met de aangepaste toetsen voor slechtziende én brailleleerlingen meet u de prestaties van uw leerlingen op kernvaardigheden. U kunt de resultaten van uw leerlingen vergelijken met die van leerlingen in het reguliere onderwijs. De aangepaste toetsen zijn er voor de brugklas tot en met de derde klas voor vso cluster-1 scholen én voor leerlingen met een cluster-1 indicatie op reguliere scholen in het voortgezet onderwijs.

Aangepaste toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen

 • In samenwerking met leerkrachten en met Visio en Bartiméus passen wij een deel van de taken van reguliere toetsen uit het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs aan voor slechtziende en brailleleerlingen.
 • Voor het brailleren van de toetsen zijn in samenwerking met Visio en Bartiméus heldere richtlijnen gemaakt.  Dedicon gebruikt deze richtlijnen bij het brailleren van de toetsen.
 • Met de aangepaste toetsen kunt u de kernvaardigheden optimaal meten.
 • Voorbeelden van aanpassingen: vergrote teksten, meer eenduidige en duidelijke lay-out, afbeeldingen met beter zichtbare contrasten en duidelijkere lijnen, omschrijvingen van afbeeldingen.
 • Opgaven die minder relevant zijn of lastig aan te passen, zijn niet opgenomen in de aangepaste toetsen.
 • Bij sommige taken horen aangepaste normtabellen (deze staan op de Portal). In deze tabellen zijn de scores gecorrigeerd voor de opgaven die zijn weggelaten.

Werken met de aangepaste toetsen

U gebruikt de docentmappen van de reguliere Toets 2. Daarin vindt u de handleiding. Daarnaast gebruikt u voor cluster 1-leerlingen aangepaste opgavenboekjes met een bijbehorende aangepaste afname-instructie en soms ook aangepaste normtabellen. Verderop leest u hoe u aan deze materialen kunt komen.

Afname

U neemt de toetsen af op dezelfde momenten waarop u de standaard toetsen afneemt.

Beschikbaarheid materialen

We passen momenteel een deel van het Cito Volgsysteem VO aan.
Het betreft de onderdelen:
 • Nederlands leesvaardigheid (taak 1 en 2)
 • Engels (taak 5 en 6)
 • Rekenen (taak 7 en 8).

De aangepaste toetsen zijn voor de niveaus vmbo-kb en havo beschikbaar.
 • een vmbo-bb-leerling maakt de vmbo-kb-toets
 • een vmbo-kb-leerling maakt de vmbo-kb-toets
 • een vmbo-gt-leerling kan de vmbo-kb-toets óf de havo-toets maken
 • een havo-leerling maakt de havo-toets
 • een vwo-leerling maakt de havo-toets

We maken zowel een versie voor slechtziende leerlingen als een versie voor brailleleerlingen.
Deze taken voor slechtziende en brailleleerlingen zijn een aanvulling op de docentenmap van de reguliere Toets 2.

Materialen voor slechtziende leerlingen

Wanneer u beschikt over de reguliere docentenmap van Toets 2 dan kunt u de materialen voor slechtziende leerlingen downloaden via de Cito Portal. Naast een pdf-versie en een Word-versie van de aangepaste tekst- en/of opgavenboekjes is er een afname-instructie per vakgebied en zijn er voor sommige onderdelen aangepaste normtabellen.

Andere taken afnemen

Als u dat wilt, kunt u ook de taken 3, 4, 9 en 10 afnemen bij uw leerlingen. Voor deze taken zijn geen aangepaste versies voor slechtziende leerlingen beschikbaar. U kunt uiteraard wel de reguliere versie gebruiken. De reguliere pdf-versie van deze taken kunt u downloaden via Cito Portal. (Het betreft de onderdelen Nederlands Woordenschat, Nederlands Taalverzorging en Wiskunde.)

Let op! In principe neemt u bij een leerling altijd de taken van één niveau af. Wilt u taken van twee niveaus afnemen? Dat kan. U noteert de antwoorden van de leerling op twee verschillende antwoordbladen. Uiteraard ontvangt u ook twee rapportages voor deze leerling.

Materialen voor brailleleerlingen

Wanneer u beschikt over de reguliere docentenmap van Toets 2 dan kunt u via de braillebestellijst de materialen voor brailleleerlingen bestellen. Deze bestellijst vindt u rechts onder Bestellen. Vul de bestellijst in en mail deze naar bestellen@cito.nl.

Via Cito Portal kunt u aanvullende materialen downloaden: een afname-instructie per vakgebied en bij sommige onderdelen aangepaste normtabellen. (Dedicon levert een print van deze bestanden mee bij levering.)

Andere taken afnemen

Indien gewenst, kunt u ook de taken 3, 4, 9 en 10 afnemen bij uw leerlingen. Dedicon levert brailleversies van deze taken mee met uw bestelling. Bij het aanpassen van deze taken zijn Cito, Visio en Bartiméus niet betrokken geweest. (Het betreft de onderdelen Nederlands Woordenschat, Nederlands Taalverzorging en Wiskunde.)

Uitgavenplanning aangepaste toetsen

In 2018 en 2019 komen ook aangepaste versies van Toets 0, Toets 1 en Toets 3 beschikbaar, voor de onderdelen: Nederlands leesvaardigheid (taak 1 en 2), Engels (taak 5 en 6) en Rekenen (taak 7 en 8). Deze aangepaste versies komen voor de niveaus: vmbo-(bb)kb en havo.

Blijf op de hoogte

Wilt u geïnformeerd blijven over de nieuwe toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen? Schrijf u dan in voor onze e-nieuwsbrief.