Kijk- en luistertoetsen cluster 2

Kandidaten met een auditieve beperking (Cluster 2) kunnen ook meedoen aan het schoolexamen Kijk- en luistertoetsen Nederlands en de moderne vreemde talen. U bestelt de ondertitelde dvd’s als aanvulling op het standaardpakket.

Bestel direct de Kijk- en luistertoetsen


Nieuwsbrief VSO

Een paar keer per jaar verschijnt de VSO-nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan aan!