Leerlingvolgsystemen voor VSO en PrO

Leerlingvolgsysteem VSO PrO

U wilt optimaal onderwijs bieden aan iedere leerling, ook in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
Met beide leerlingvolgsystemen – het Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs en het Cito Volgsysteem Dagbesteding – volgt u de individuele ontwikkeling van uw leerlingen en krijgt u snel duidelijke rapportages.
Beide leerlingvolgsystemen zijn gerealiseerd in nauwe samenwerking met vele scholen.

Waarom leerlingvolgsystemen voor VSO en PrO?

Deze digitale toetsen, speciaal voor leerlingen in VSO en PrO, sluiten aan bij hun niveau én belevingswereld. U krijgt:
  • Niveau en groei in beeld. U kunt de ontwikkeling van individuele leerlingen volgen gedurende de tijd dat een leerling bij u op school zit.
  • U kunt inzichtelijk maken hoe uw leerlingen presteren ten opzichte van vergelijkbare leerlingen en in welke mate leerdoelen bereikt worden voor Taal en Rekenen
  • U beschikt over een onafhankelijke, objectieve aanvulling/bevestiging van het beeld dat u als docent van uw leerlingen heeft
  • Zodat u het onderwijs optimaal kunt afstemmen op uw leerlingen en op hun toekomst

Nam u deel aan de proeftoetsing?

Uw bijdrage heeft ons zeer geholpen! Naar aanleiding van uw feedback zijn er verbeteringen doorgevoerd. Het digitale systeem is stabiel en werkt nu sneller en beter. Nieuwsgierig? Bekijk de films (Arbeid/PrO of Dagbesteding) en neem zo een kijkje in de toetsen en het bijbehorende verwerkingssysteem. 

Bestellen of meer weten?

Klik op 'Bestellen' (rechtsbovenaan) om de Cito Docentenmap met daarin de leerlingvolgsystemen voor VSO Dagbesteding én VSO Arbeid/PrO te bestellen. Wilt u meer weten? Ga dan naar:
Of neem contact met ons op via vsopro@cito.nl.