Leerlingvolgsystemen VSO en PrO

Leerlingvolgsysteem VSO PrO

U wilt optimaal onderwijs bieden aan iedere leerling, ook in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Met het Cito leerlingvolgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs en het Cito leerlingvolgsysteem Dagbesteding volgt u uw leerlingen en krijgt u snel duidelijke rapportages.

Bij het maken van de leerlingvolgsystemen werkten we volop samen met scholen. De map met daarin beide leerlingvolgsystemen is vanaf nu te bestellen.

Doel leerlingvolgsystemen voor VSO en PrO

  • Niveau en groei in beeld: de ontwikkeling van individuele leerlingen volgen gedurende de tijd dat een leerling bij u op school zit. Inzichtelijk maken hoe uw leerlingen presteren ten opzichte van vergelijkbare leerlingen en in welke mate leerdoelen bereikt worden voor Taal en Rekenen
  • Een onafhankelijke, objectieve aanvulling/bevestiging geven van het beeld dat u als docent van uw leerlingen heeft
  • Zodat u het onderwijs optimaal kunt afstemmen op uw leerlingen en op hun toekomst

Terugkijken webinar?

Vele collega's van u, en misschien wel uzelf, hebben deelgenomen aan het webinar op 16 juli j.l. over de inhoud en opzet van de toetsen van de Cito Volgsystemen Arbeid/Pro en Dagbesteding. 

U kunt het webinar hier terugkijken.

Nam u deel aan de proeftoetsing?


Uw bijdrage heeft ons zeer geholpen! Naar aanleiding van uw feedback zijn er verbeteringen doorgevoerd. Het digitale systeem is stabiel en werkt nu sneller en beter. Nieuwsgierig? Bekijk de films (Arbeid/PrO of Dagbesteding) en neem zo een kijkje in de toetsen en het bijbehorende verwerkingssysteem. 

Tip: introductieaanbod!

Bestelt uw school voor 30 juni 2017 het Cito Volgsysteem VSO dan krijgt u korting op de volgende onderdelen voor het schooljaar 2016-2017:
  • Gratis de uitgebreide variant van computerprogramma LOVS (normaal: € 99,95 per jaar)
  • De instapkosten voor computerprogramma LOVS vervallen (normaal: € 250,- eenmalig)

U betaalt pas licentiekosten voor het schooljaar 2017/2018.

Wat betekent dit voor uw aanschaf?
U betaalt voor schooljaar 2016-2017 uitsluitend de handleiding (éénmalig € 135,-) en per toetsafname het reguliere tarief van € 2,75 per leerling.

Bestellen of meer weten?

U bestelt de map met daarin de leerlingvolgsystemen voor VSO Dagbesteding én VSO Arbeid/PrO via het bestelformulier bovenaan.