Tips bij feedback geven over toetsresultaten

Na het maken van de toetsen, wilt u de resultaten mogelijk ook met de leerling bespreken. Dan vraagt u zich misschien af hoe u dit het beste kunt aanpakken. Wij geven u graag een aantal suggesties.

De manier waarop u met een leerling praat over toetsresultaten, is erg bepalend. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. Een faalangstige leerling vraagt om een andere benadering dan een leerling die zelfverzekerd is. Als leerkracht kunt u dat het beste zelf beoordelen.

Algemene tip: afspraken maken met team helpt verwarring voorkomen

Het is aan te bevelen om over de communicatie van toetsresultaten met het hele team afspraken te maken. Dit betekent niet dat de manier van communiceren hetzelfde moet zijn, maar wel dat een leerling bij verschillende docenten ongeveer dezelfde informatie over toetsresultaten krijgt. Wanneer de docent in klas 2 focust op groei, terwijl de docent in klas 3 meer nadruk legt op het niveau, kan dit voor leerlingen verwarrend werken.

Tips voor gebruikers Cito Leerlingvolgsystemen Dagbesteding en VSO/PrO

 • Geef geen cijfers of beoordeling, want er is er geen sprake van ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’.
  Zet toetsresultaten niet om naar een cijfer, beoordeling zoals ‘goed’ of ‘zwak’. Toetsresultaten geven alleen aan op welk niveau een leerling globaal functioneert.
 • Bespreek naast de inzet van een leerling, ook zijn of haar ontwikkeling.
  Aan leerlingen die weinig inzet tonen ‘omdat ze het toch wel weten’, kunt u duidelijk maken dat ze wel hoog scoren, maar misschien minder dan verwacht vooruitgaan. En vervolgens bespreken wat ze nodig hebben om verder te groeien. Leerlingen die zich goed inzetten, op een laag niveau functioneren, maar wel groei in vaardigheidsscore laten zien, kunt u laten zien hoe ze vooruitgaan in hun eigen ontwikkelingslijn.
 • Bespreek welke doelen u samen met de leerling wilt behalen en evalueer deze ook.
  Het gaat dan om bereikbare en concrete doelen. De toetsresultaten laten zien of de leerling op de goede weg is. Hierbij kunt u vanaf begin 2018 ook de (gratis) Werkplekmatcher inzetten.
 • Zorg dat het gesprek geen eenrichtingsverkeer, maar een dialoog is.
  Geef de leerling de ruimte om vragen te stellen en zijn eigen ervaringen en ideeën over zijn ontwikkeling te vertellen.

Heeft u nog tips die niet in dit rijtje staan?

Deel uw tips met ons via vsopro@cito.nl! Deze zijn terug te lezen via de VSO/PrO e-nieuwsbrieven, waarin we naast tips ook andere nieuwtjes delen om u te ondersteunen in een optimale afstemming van het speciaal onderwijs op uw leerlingen. Onderwijs waarin élke leerling goed tot zijn of haar recht komt.

Geen nieuws missen? Abonneer u op het VSO en PrO e-nieuws!

Blijft u ook graag op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs? En ontvangt u de e-nieuwsbrief VSO en PrO nog niet? Schrijf u dan snel in. U ontvangt dan elke zes weken uw e-nieuwsbrief boordevol nieuwtje over de volgsystemen en wat er nog meer op dit gebied speelt.