E-nieuwsbrief Speciale leerlingen

Editie voorjaar 2015


Toetsontwikkeling voor slechthorende en dooffunctionerende leerlingen
Sinds het najaar van 2014 kunnen scholen gebruikmaken van richtlijnen voor het toetsen van leerlingen die doof of slechthorend zijn. Wij gebruiken de richtlijnen voor het aanpassen van LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling voor groep 3 en 4 (3.0) van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrieven/cito-toetsontwikkeling.ashx

Toetsen Cito Volgsysteem PO en SO voor cluster 1-leerlingen
De toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs zijn aangepast voor slechtziende en brailleleerlingen. Met deze toetsen meet u de vaardigheid van uw leerlingen in rekenen-wiskunde, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrieven/cito-brailleleerlingen.ashx

Volgsystemen voor VSO-Arbeid/PrO en Dagbesteding: van ontwikkeling naar uitgave
Samen met VSO- en PrO-scholen ontwikkelen wij nieuwe volgsystemen voor taal en rekenen. Dankzij de enthousiaste deelname aan de proeftoetsingen krijgen we steeds meer input voor de uitgave. Binnenkort vinden twee proeftoetsen plaats: VSO Arbeid/PrO en VSO Dagbesteding.
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrieven/cito-volgsystemen.ashx