Toetsen Cito Volgsysteem PO en SO voor cluster 1-leerlingen

De toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs zijn aangepast voor slechtziende en brailleleerlingen. Met deze toetsen meet u de vaardigheid van uw leerlingen in rekenen-wiskunde, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.

Beschikbare toetsen

Met de aangepaste toetsen kunt u de vaardigheid van uw leerlingen vergelijken met die van leerlingen in het reguliere onderwijs. De aangepaste versies van de toetsen uit de tweede generatie van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs zijn al een aantal jaar beschikbaar. Ook bij de nieuwe generatie toetsen maken we aangepaste versies voor cluster 1-leerlingen. Voor de groepen 3 en 4 zijn de materialen van Rekenen-Wiskunde 3.0 én Begrijpend lezen 3.0 beschikbaar. De nieuwe toetsen Spelling 3.0 bestaan volledig uit dictee-opgaven, waardoor aanpassing niet nodig is.

Wat komt eraan?

In 2015 gaan we de nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 en Begrijpend lezen 3.0 ook voor groep 5 aanpassen voor cluster 1-leerlingen. Deze toetsen komen in het schooljaar 2015-2016 uit.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de informatiepagina voor cluster 1.

Naar nieuwsoverzicht

Brailleleerlingen

Brailleleerlingen