Toetsontwikkeling voor slechthorende en dooffunctionerende leerlingen

Sinds het najaar van 2014 kunnen scholen gebruikmaken van richtlijnen voor het toetsen van leerlingen die doof of slechthorend zijn. Wij gebruiken de richtlijnen voor het aanpassen van LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling voor groep 3 en 4 (3.0) van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.

Richtlijnen

Het uitgangspunt bij het afnemen van toetsen is: gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. Cluster 2-scholen hebben aangegeven dat het toetsen van leerlingen die doof of slechthorend zijn soms specifieke aanpassingen vergt. Samen met Siméa en met een werkgroep vanuit het veld, hebben we de richtlijnen gemaakt voor de toetsafname bij deze doelgroep. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor zowel de methodegebonden als methodeonafhankelijke toetsen en geven u handvatten om de afname van toetsen te standaardiseren. Zo zorgt u ervoor dat de toetsen optimale informatie opleveren voor het afstemmen van het onderwijs op uw leerlingen en voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Download gratis

Download de richtlijnen.

Gebruikt u de richtlijnen al?

Dan zijn we heel benieuwd naar uw ervaringen ermee in de praktijk. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via e-mail klantenservice@cito.nl.

Aangepaste toetsen

Eerder lieten wij u weten dat we bij de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling 3.0 filmpjes met een gebarentolk gaan maken. Hiervoor gebruiken we de richtlijnen. Met een gestandaardiseerde versie bent u ervan verzekerd dat een toets mét filmpjes meet wat hij beoogt te meten en niet moeilijker of makkelijker wordt. De resultaten van een leerling en die van leerlingen onderling zijn hierdoor betrouwbaar te vergelijken.

Het Nederlands Gebarencentrum heeft de toetsen Rekenen-Wiskunde voor groep 3 en 4 nu grotendeels vertolkt. Hierna gaan we verder met de toetsen Spelling voor dezelfde leerjaren. Wij verwachten dat u vanaf 2016 gebruik kunt maken van deze aanvulling op de toetsen 3.0.

Naar nieuwsoverzicht

Toetsontwikkeling

Toetsontwikkeling voor slechthorende en dooffunctionerende leerlingen