Volgsystemen voor VSO-Arbeid/PrO en Dagbesteding: van ontwikkeling naar uitgave

Samen met VSO- en PrO-scholen ontwikkelen wij nieuwe volgsystemen voor taal en rekenen. Dankzij de enthousiaste deelname aan de proeftoetsingen krijgen we steeds meer input voor de uitgave. Binnenkort vinden twee proeftoetsen plaats: VSO Arbeid/PrO en VSO Dagbesteding.

Proeftoetsing april 2015

De volgende proeftoetsing voor VSO Arbeid/PrO vindt plaats van 30 maart tot en met 24 april. We zijn blij dat opnieuw ruim 100 scholen deelnemen! Bij deze proeftoetsing nemen we bij de betere leerlingen naast de digitale taken ook een papieren taak af. Afname van deze papieren taak is nodig om een betrouwbare koppeling naar de referentieniveaus te kunnen leggen. Dit maakt het mogelijk bij de uitgave in de rapportage aan te geven of een leerling het referentieniveau 1F behaalt.

In diezelfde periode organiseren we ook een proeftoets voor VSO Dagbesteding. Tijdens de afgelopen drie proeftoetsen verzamelden we veel gegevens. Om de toetsen nog beter te onderbouwen leggen we de toetsen graag aan nog meer leerlingen in de leerweg Dagbesteding voor. De proeftoets verloopt op precies dezelfde manier als in november 2014, met dezelfde opgaven. Scholen konden zich opgeven voor de vakgebieden Taal en Rekenen.

Uitgave

De uitgave voor zowel Arbeid als Dagbesteding bestaat uit digitale theorietoetsen, aangevuld met praktijkchecks. Voor beide volgsystemen bestaan de praktijkchecks bij Rekenen uit korte opdrachten per domein. Voor Dagbesteding bestaat het praktijkgedeelte voor Taal uit een observatielijst gericht op de mondelinge taal. Voor Arbeid zijn er voor Taal praktische opdrachten waarbij de leerling (begrijpend) moet lezen om een handeling uit te voeren.
Denk bijvoorbeeld aan het bereiden van een geschreven recept.

De theorietoetsen zijn erop gericht om de vaardigheden van leerlingen nauwkeurig in kaart te brengen en te volgen. Met de praktijkchecks kunt u nagaan of de vaardigheid van een leerling in een praktische situatie past bij de theoretische vaardigheid. Uitzondering hierop is de observatielijst Taal voor VSO Dagbesteding. Hiermee krijgt u extra informatie over andere onderdelen van taal, zoals conversatiemogelijkheden. Verder geven de praktijkchecks bij Rekenen ook aan welke onderdelen in het aanbod om extra aandacht vragen.

We streven ernaar om beide leerlingvolgsystemen in 2016 uit te geven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de nieuwe volgsystemen, lees dan de flyer rechts op deze pagina.

Naar nieuwsoverzicht

Volgsystemen

Volgsystemen voor VSO-Arbeid/PrO en Dagbesteding: van ontwikkeling naar uitgave