E-nieuwsbrief VSO/PrO – december 2017

Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Cito leerlingvolgsystemen VSO Arbeid/PrO en Dagbesteding? In deze nieuwsbrief leest u meer over de nieuwste hulpmiddelen en tips bij het geven van feedback aan leerlingen. Met de doorontwikkeling van dit product voor deze meest kwetsbare leerlingen, werken we samen met het onderwijs aan gelijke kansen voor élke leerling. Zodat hij of zij op het niveau kan functioneren dat bij hem of haar past.


Tips bij feedback geven over toetsresultaten
Na het maken van de toetsen wilt u de resultaten mogelijk ook met de leerling bespreken. Dan vraagt u zich misschien af hoe u dit het beste kunt aanpakken. Wij geven u graag een aantal suggesties.
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-vso-pro-april-tips.ashx

Noteer alvast in uw agenda: Cito Special op 4 april 2018!
Na de zeer goed ontvangen eerste editie van het Cito Special-congres, komt er een vervolg hierop in 2018 voor iedereen met hart voor het speciaal onderwijs!
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-vso-pro-april-agenda.ashx

Update: productoverzicht SBO en VSO/PrO
Benieuwd naar alle producten waarmee Cito u in het speciaal onderwijs kan ondersteunen?
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-toetsen-productoverzicht-vso-pro.ashx

Gratis workshops VSO/PrO 2018
Volgend jaar organiseren we weer een aantal bijeenkomsten voor professionals werkzaam in speciaal onderwijs.
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-vso-pro-april-workshops.ashx

Nieuw: gratis aanvullende materialen volgsystemen VSO/PrO
De Volgsystemen VSO Arbeid/PrO en Dagbesteding zijn nu een jaar op de markt. Op basis van vragen, opmerkingen en suggesties van gebruikers, hebben we aanvullende materialen ontwikkeld. Deze zijn via de Cito Portal te downloaden.
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-vso-pro-april-gratis.ashx

Verwacht: hulpmiddelen voor sociaal-emotioneel functioneren
Om optimaal onderwijs te bieden aan élke leerling biedt een objectief en onafhankelijk leerlingvolgsysteem houvast. Niet alleen begeleiders van de kinderen biedt dit inzicht, ook ouders! Voor het faciliteren van het gesprek over wat een kind kan, waarin het sociaal-emotioneel functioneren van het kind centraal staat, zijn er nieuwe hulpmiddelen in ontwikkeling.