E-nieuwsbrief VSO/PrO – juli’17


Begin het jaar goed...
en volg een workshop. We merken dat veel leerkrachten vragen hebben over het gebruik, de inzet en de rapportages van de toetsen van de Cito Volgsystemen VSO/PrO.

In het nieuwe schooljaar kunt u al uw vragen stellen in nieuwe workshops. Wij beantwoorden uw vragen graag!
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-nieuwsbrief-vso-pro-begin-het-jaar-goed.ashx