E-nieuwsbrief VSO/PrO - sep’17

Ook dit nieuwe schooljaar kunt u bij ons meer kennis opdoen over de Cito leerlingvolgsystemen VSO Arbeid/PrO en Dagbesteding. Zodat uw leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen én u hun ontwikkeling bij taal en rekenen optimaal volgt. Neem deel aan diverse workshops. Interessant voor u en uw collega’s?


Gratis presentatie: 'Kennismaken met...'
Gratis presentatie: 'Kennismaken met...' Overweegt uw school om alle leerlingen betrouwbaar en methode-onafhankelijk te volgen in hun ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen met de volgsystemen van Cito? Kom dan naar de presentatie 'Kennismaken met...' bij Cito in Arnhem. Bestemd voor voor nog-niet gebruikers van de Cito leerlingvolgsystemen VSO Arbeid/PrO en Dagbesteding.

Waarom zou onze school ermee starten? Hoe werkt het digitaal toetsen? Wat kunt u met de toetsrapportages en wat vinden leerlingen er eigenlijk van?

U krijgt antwoord op deze vragen en uiteraard beantwoorden we uw vragen. Na afloop kunt u de toetsen inzien. Deelname is gratis!

Locatie: Cito in Arnhem (goed bereikbaar met auto en OV)
Tijdsduur: maximaal 1,5 uur
Data: donderdag 14 september (nog 7 plaatsen vrij) of maandag 9 oktober (nog 5 plaatsen vrij)

Lees meer           Aanmelden
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-gratis-presentatie.ashx

Gratis workshop: 'Werken met ...'
Werkt u al met het Cito Volgsysteem VSO Arbeid//PrO en Dagbesteding en wilt u dieper ingaan op onderwerpen als het kiezen van een geschikte toets en het interpreteren van rapportages? Heeft u vragen over de beste werkwijze? Of wilt u collega's ontmoeten en tips & ervaringen uitwisselen?

Kom dan naar de gratis workshop 'Werken met...'

Locatie: Cito in Arnhem (goed bereikbaar met auto en OV)
Tijdsduur: 3 uur
Data: donderdagochtend 14 december (extra workshop – alle andere zijn al vol - precieze tijd volgt)

Lees meer           Aanmelden

Werkt u voor het eerst met het Computerprogramma LOVS?
Voor de digitale toetsafname en het raadplegen van de rapportages, heeft u het computerprogramma LOVS nodig. Werkt u er voor het eerst mee, dan heeft u misschien vragen over hoe dit programma werkt? Kom naar de knoppencursus ‘Werken met het Computerprogramma LOVS voor het VSO en PrO’.

U kunt deze cursus in-company aanvragen via adviespo@cito.nl of op donderdagochtend 28 september in Arnhem volgen (kosten €149,95 per deelnemer).

Locatie: Cito in Arnhem (goed bereikbaar met auto en OV)
Tijdsduur: 3 uur
Datum: donderdagochtend 28 september (nog enkele plaatsen beschikbaar, inschrijven kan nog tot 14 september)

Lees meer           Aanmelden
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-computerprogramma-lovs.ashx

Wat is uw antwoord?
We zijn benieuwd naar uw antwoord op onderstaande vraag. Door mee te doen, kunt u ook zien hoe uw collega’s deze vraag beantwoorden en geven wij onze visie hierop. De vraag is:

Hoe vaak per schooljaar toetst u bij voorkeur uw leerlingen via de digitale toetsen van het Volgsysteem VSO Arbeid/PrO?

Mijn antwoord
/~/media/cito_nl/images/voortgezet onderwijs/nieuwsbrieven/cito-wat-is-uw-antwoord.ashx

Standaardsetting sociaal emotionele ontwikkeling ZML: doet u mee?
Om een goede koppeling te maken tussen het sociaal emotioneel functioneren van een leerling en wat past bij zijn of haar ontwikkelingsleeftijd, hebben we uw hulp nodig! Heeft u zicht op de normale ontwikkeling van het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen? Werkt u als leerkracht, intern begeleider of ontwikkelingspsycholoog in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs? Of in het speciaal basis- of voortgezet onderwijs? Dan bent u van harte welkom om in oktober deel te nemen aan de standaardsetting ‘sociaal emotioneel zml’ in SO en VSO.

Wij ontvangen u graag! Ervaring is niet nodig.
Op dinsdag 31 oktober organiseren wij de standaardsetting bij Cito in Arnhem van 09:30 tot 15:00 (inclusief lunch). Met behulp van docenten uit het SO en VSO is een vragenlijst opgesteld die bestaat uit zeven domeinen met bijbehorende stellingen. Tijdens een zogenoemde standaardsetting geeft u samen met andere experts (ontwikkelingspsychologen, leerkrachten en begeleiders) voor de verschillende domeinen aan welke stellingen vaak, soms of weinig voorkomen bij de leerlingen.

Inschrijven kan tot 9 oktober 2017

Lees meer

In ontwikkeling: aanvullende materialen volgsystemen VSO/PrO
We hebben inmiddels veel klanten gesproken over de Volgsystemen VSO Arbeid/PrO en Dagbesteding: tijdens congressen, onze workshops en via onze klantenservice. Op basis van al die gesprekken, vragen en suggesties ontwikkelt Cito aanvullende materialen.

Bijvoorbeeld:
  • Een kennismakingstoets om leerlingen die dat nodig hebben extra voor te bereiden op het toetsen.
  • Tabellen met daarin een koppeling tussen vaardigheidsscores en een beheersingsniveau (Dagbesteding), functioneringsniveau en referentieniveau (VSO Arbeid/PrO).
  • Tips over het werken met het Computerprogramma LOVS.
  • Een ‘boodschappenlijst’ waarin alle materialen staan die nodig zijn om de Praktijkchecks af te nemen.

Zodra deze materialen gereed zijn, laten wij alle gebruikers en geïnteresseerden weten waar zij de aanvullende materialen kunnen vinden via deze e-nieuwsbrief. Heeft u nog suggesties? Laat het ons weten via VSOPrO@Cito.nl.

Om er zeker van te zijn dat u deze e-nieuwsbrief krijgt: meld u hier aan!