Training en advies in het voorgezet onderwijs

Toetsen en beoordelen

Wij helpen u graag om de kwaliteit van uw onderwijs te meten en te verbeteren. We doen dat door toetsen te ontwikkelen waarmee u op een valide en betrouwbare manier de kwaliteit van uw onderwijs bepaalt. Maar ook door u te helpen bij het opzetten van een effectief toetsbeleid. Alleen dan beslist u weloverwogen over plaatsing, overgang en diplomering.Door onze jarenlange ervaring met het maken van examens en toetsen voor alle vakken in het voorgezet onderwijs hebben we inmiddels een unieke expertise opgebouwd. Deze kennis en ervaring delen we graag met u. Daarom organiseren wij cursussen en workshops die u helpen bij het opzetten van een effectief toetsbeleid:

Opzet cursussen en workshops

Elke cursus of workshop levert u concrete en bruikbare informatie op die u direct toepast in de praktijk of in een praktijkopdracht. De vertaling naar uw eigen schoolsituatie wordt zo snel gemaakt. Het rechtstreekse contact met de trainer en de andere cursisten werkt verhelderend en verrijkend. Aan het einde van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Inschrijven

Voor de cursus Toetsen en beoordelen en de workshop Tevreden over uw toetsen? mailt u ons. Of neem contact op met onze klantenservice (026) 352 11 11. De data voor deze cursus en workshop worden in overleg bepaald.
 

Maatwerk

Wij verzorgen ook cursussen en studiedagen op maat op uw eigen locatie. De inhoud van zo’n cursus stemmen we dan zoveel mogelijk af op uw specifieke situatie. Data, tijdstippen en het aantal deelnemers (maximaal 18 personen) worden in onderling overleg vastgesteld. Als we alle wensen geïnventariseerd hebben, ontvangt u van ons een offerte. Voor vragen buiten het reguliere cursusaanbod om, zoals voor een cursus Toetsconstructie, kunt u ons ook benaderen.

Consultancy en educatief advies Toets 0 t/m 3

Wij geven ook advies over uiteenlopende onderwijsvragen, zoals determineren, of over het opzetten van een schoolbreed toetsbeleid of over het Cito Volgsysteem. U leest hier meer over onder Consultancy of Educatief advies Toets 0 t/m 3. Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een vrijblijvend gesprek op uw school.

Lees voor aanmelding