De terugblik

Begin deze maand namen ruim 200 docenten en begeleiders uit het S(B)O en VSO/PrO deel aan het congres Cito Special. Fijn dat u er met ons zo een mooie dag van heeft gemaakt. We zijn trots op de resultaten en blij met uw feedback waar we zeker wat mee gaan doen. Het is voor ons voldoende reden om dit initiatief een vervolg te geven.

Samen met u blikken we graag even terug met onder andere de korte film die een mooie sfeerimpressie geeft. Ook geven we graag antwoord op een drietal vragen die u veelvuldig aan ons stelde.

Film congres Cito Special

Kijk even terug op de dag! Bekijk de film voor een korte sfeerimpressie of de foto’s op facebook.

1e editie Cito Special goed gewaardeerd!

Dank voor het invullen van de enquête. Het best gewaardeerde onderdeel voor VSO/PrO is de workshop ‘Kennismaken met de nieuwe toetsen VSO en PrO´ (die we ook aanbieden als gratis workshop VSO/PrO in september en oktober – dus als u ‘m nu gemist heeft kunt u alsnog deelnemen).

Er was ook veel belangstelling voor de Cito-producten die op maat zijn gemaakt voor het speciaal onderwijs. Bovendien is er veel interesse om van Cito Special een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Wilt u weten of dat gaat gebeuren – houd dan onze
e-nieuwsbrief in de gaten.

Schrijf u in voor S(B)O of VSO/PrO (uitschrijven kan altijd).

De 3 meest gestelde vragen

Tijdens Cito Special kregen we een aantal vragen, die we graag beantwoorden.

1. Passende leerroute
Binnen de toetsen voor primair en speciaal onderwijs wordt nu geen koppeling gelegd naar leerroutes. Tijdens Cito Special hoorden wij terug dat hier wel behoefte aan is. Daarom wijzen wij u graag op de (gratis) Keuzewijzer.

De Keuzewijzer helpt u bij het vinden van de best passende leerroute. Het bestaat uit een overzichtelijk stroomschema en een handige tool in Excel. Dit stroomschema kunt u toepassen op het Volgsysteem van de tweede generatie toetsen (2.0) en op het Volgsysteem 3.0. Voor het toepassen van de Keuzewijzer kunt u een tool aanvragen waarmee dit vergemakkelijkt wordt.

Let op: deze tool kunt u alléén gebruiken bij het volgsysteem tweede generatie. Het is nog niet bekend of we deze tool ook ontwikkelen voor het Volgsysteem 3.0. Daarvoor is meer data over meerdere jaren nodig. Ook willen we zeker weten dat de tool toegevoegde waarde heeft voor scholen.

Gebruikt u de tool, of wilt u de tool gaan gebruiken? Dan horen wij heel graag uw ervaringen via adviespo@cito.nl.

2. Werkplekmatcher
Tijdens Cito Special kon u kennismaken met de plannen voor de Werkplekmatcher.
We kregen de feedback om een grotere plaats in te ruimen voor vakoverstijgende/werknemersvaardigheden. We oriënteren ons op de mogelijkheden hiervoor en gaan met uw suggesties aan de slag!

Ondertussen gaan we uiteraard verder om de koppeling tussen de toetsen voor VSO/PrO en de vaardigheden die leerlingen op het gebied van taal en rekenen nodig hebben te maken. De (toekomstige) werkgever of stagebegeleider geeft in een korte lijst aan welke taal- en rekenvaardigheden de leerling op zijn werkplek nodig heeft. Dit vertalen we naar een vaardigheidsscore op de toetsen VSO Arbeid/PrO. In een overzichtelijke rapportage ziet u -én de leerling - zo in hoeverre een werkplek bij de leerling past, welke doelen hij al bereikt heeft en aan welke punten hij nog kan werken.

Doe mee! Om een goede koppeling tussen de lijst voor werkgevers/stagebegeleiders en de toetsen te kunnen maken voeren we op 15 juni een standaardsetting uit. Doet u mee? Hier vindt u meer informatie over deze dag. Sluitingsdatum voor aanmelden is op 25 mei 2017.

Aanmelden

Lees meer

3. Koppeling landelijk doelgroepenmodel
Tijdens Cito Special kwam van verschillende scholen de vraag om aan te geven hoe onze toetsen passen in het doelgroepenmodel. Het doelgroepenmodel is op initiatief van zeven onderwijsinstellingen ontwikkeld samen met CED-groep en SLO. Dit doelgroepenmodel gaat uit van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs.

Naar aanleiding uw vragen, hebben wij aan het model voor SO en VSO de koppeling tussen het doelgroepenmodel en onze toetsen gemaakt. Deze koppeling is gemaakt op basis van inhoud, waarbij we met name hebben gekeken naar ontwikkelingsleeftijd, cognitief functioneringsniveau en de leerstandaarden. We stemmen met de werkgroep Landelijk Doelgroepenmodel af waar we deze koppeling het handigste kunnen plaatsen: op hun site, op de site van Cito of op allebei de plaatsen. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte waar en wanneer u de informatie kunt vinden.

Nieuwsbrief VSO/PrO 

Nieuwsbrief S(B)O