Cito-workshop Aan de slag met toetsresultaten!

Leer met uw team het Cito Volgsysteem VO optimaal te gebruiken

Cito-workshop Aan de slag met toetsresultaten!

Toetsen zijn geen doel, maar een middel. Met een goede analyse en interpretatie van de toetsresultaten van het Cito Volgsysteem VO kunt u onder andere als vakdocent of mentor, als taalcoördinator of rekencoördinator in de onderbouw van het vo gerichte vervolgstappen zetten. In deze workshop staan toetsresultaten van uw eigen leerlingen centraal. Met rapportagevoorbeelden en vragen, koppelen we de inhoud van deze workshop direct aan uw onderwijspraktijk.

Wat leert u tijdens deze workshop?

 • U heeft meer kennis over het analyseren en interpreteren van toetsresultaten en toetsrapportages, gebaseerd op uw eigen voorbeelden
 • U kunt analyses maken op verschillende niveaus (leerling, groep, school)
 • U beschikt over handvatten voor terugkoppeling aan leerlingen, ouders en collega’s
 • U krijgt als team beter zicht op het niveau en de ontwikkeling van leerlingen en kunt daardoor gerichter vervolgstappen zetten
 • U versterkt samen met ons het interne draagvlak voor het optimaal inzetten van het Cito Volgsysteem VO.

Voor wie is deze training bedoeld?

 • mentoren
 • (vak)docenten
 • taalcoördinatoren en rekencoördinatoren
 • vaksecties
 • teamleiders
 • afdelingsleiders
 • locatiedirecteuren en schoolbestuurders in het vo

Onderwerpen workshop ‘toetsresultaten’

 • analyseren en interpreteren van uw toetsresultaten via Cito Volgsysteem VO
 • casussen van deelnemers
 • verschillende typen rapportages (voor individuele leerlingen, hele klassen, schoollocatie)
 • geven van terugkoppeling aan leerlingen, ouders en collega’s

Afhankelijk van de deelnemers ligt het accent op rapportages van de leerling, de groep of de school. Het liefst koppelen we de workshop direct aan uw onderwijspraktijk; de toetsresultaten van uw eigen leerlingen staan centraal. Daarom ontvangen we voor de bijeenkomst graag:
 • vragen over toetsen of rapportages van Cito Volgsysteem VO;
 • casussen van uw school.

Belangstelling?

U kunt kiezen of u deze workshop in teamverband bij u op school of individueel wilt volgen. De workshop duurt gemiddeld 2,5 tot 3 uur.

Individueel inschrijven

Wilt u deze workshop individueel of met een collega volgen dan kan dat bij ons in Arnhem bij Cito. Bijkomend voordeel: u ontmoet collega’s van andere scholen en kunt ervaringen uitwisselen. Schrijf u hier direct in!

Workshop in teamverband

De datum voor deze workshop kiezen we in overleg met u. Vul het interesseformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Heeft u vragen? Onze klantenservice helpt u graag verder via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl. Wij horen graag van u!

Cito-cursusvoorwaarden

Schrijf u in: e-nieuwsbrief Volgsysteem VO