Voorschoolse educatie

Wij willen ieder kind de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Voor voorschoolse educatie bieden we:

  • Cito Volgsysteem jonge kind: Toetsen rekenen en taal voor peuters en Observatielijsten voor baby’s en dreumesen en peuters

Wij ontwikkelen niet alleen projectboeken en toetsen, we verzorgen ook trainingen en begeleiden pedagogisch medewerkers in het gebruik van onze materialen.

Cito Volgsysteem jonge kind