Voorschoolse educatie

Wij willen ieder kind de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Voor voorschoolse educatie bieden we:

  • Cito Volgsysteem jonge kind: Toetsen rekenen en taal voor peuters en Observatielijsten voor baby’s en dreumesen en peuters

Cito Volgsysteem jonge kind