Cito Volgsysteem jonge kind

Met het Cito volgsysteem jonge kind volgt u het sociaal-emotioneel functioneren en de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen. Met de informatie uit de toetsen en de observatielijsten stemt u het aanbod in uw groep beter af op de behoefte van het kind.

Het Cito Volgsysteem jonge kind bestaat uit:

Klik door voor meer informatie en plaats uw bestelling.

Zowel de toetsen als de observatielijsten zijn genormeerd en onafhankelijk van een methode te gebruiken. Daarnaast zijn de toetsen COTAN goedgekeurd. Dit is hét keurmerk voor toetsen.

Met het Hulpprogramma Peutervolgsysteem helpt u gericht kinderen die op bepaalde ontwikkelingsgebieden achterblijven.

Doorgaande lijn

Het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs sluit prima aan op het volgsysteem voor het jonge kind. De peuter- en kleutertoetsen zijn volledig op elkaar afgestemd. Hierdoor kunt u de scores op de verschillende toetsen met elkaar vergelijken. Met deze doorgaande lijn volgt u de ontwikkeling van het kind vanaf de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf tot en met groep 2 van de basisschool.

Publicaties