Observatielijst voor baby’s en dreumesen

Baby’s en dreumesen

Observatielijst baby’s en dreumesen

Met de gestandaardiseerde observatielijst voor baby’s en dreumesen brengt u het emotioneel functioneren, de spraakontwikkeling en de motorische ontwikkeling van het jonge kind in kaart. U kunt hiermee al starten als de kinderen op uw kinderdagverblijf zes maanden zijn.

Over de Observatielijst voor baby’s en dreumesen

 • Instrument voor de domeinen: sociaal-emotioneel functioneren, spraak/taalontwikkeling en motorische ontwikkeling.
 • U krijgt een lijst met uitspraken. U kruist op deze lijst aan in welke mate de uitspraken van toepassing zijn op de baby of dreumes.
 • De uitkomsten vergelijkt u met die van leeftijdgenoten.
 • Door de lijst vaker af te nemen, kunt u het kind goed volgen. Zo houdt u in de gaten hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van zichzelf en andere kinderen in zijn leeftijdsgroep.
 • De afname van de lijst duurt ongeveer acht minuten.
 • De afname is minimaal tweemaal per jaar. Kinderen ontwikkelen zich snel, daarom adviseren we om de lijst om de drie, vier maanden af te nemen.

Naast de Observatielijst voor baby’s en dreumesen zijn er ook Observatielijsten voor peuters (sociaal emotioneel en motorisch functioneren), een Observatielijst voor kleuters (VISEON-kleuters) en Motoriek kleuters (Observatielijst motorisch functioneren).

Materiaal

 • Observatielijst voor baby’s en dreumesen:
  –  handleiding
  –  kopieerbare observatielijst
  –  kopieerbare registratieformulieren