Hulpprogramma Peutervolgsysteem

Voor peuters

Hulpprogramma Peutervolgsysteem

Als u merkt dat een peuter achterblijft op een bepaald ontwikkelingsgebied, dan wilt u daar vast iets aan doen! Dat kan met de vier onderdelen van het Hulpprogramma Peutervolgsysteem. Deze praktische, speelse ondersteuning kunt u los of in combinatie met het Cito Volgsysteem jonge kind gebruiken.

 

Aansluiting bij toetsen Taal en Rekenen en Observatielijsten

 • Inzetbaar als uit de toetsen of observatielijsten blijkt dat een peuter op een bepaald gebied extra aandacht nodig heeft.
 • Met een schema waarin per toets/observatielijst suggesties staan over welke onderdelen van het hulpprogramma u wanneer kunt inzetten. Het schema wordt met het hulpprogramma meegeleverd.
 • Het hulpboek bestaat uit vier hulpboeken en de handpop Primo.
 • Er is een hulpboek met aanwijzingen waarmee u kinderen helpt om hun sociaal-emotionele ontwikkeling en speelwerkgedrag te verbeteren. Daarnaast zijn er drie hulpboeken: Taal, Ordenen en Ruimte.

Over de hulpboeken Taal, Ordenen en Ruimte
 • In het Hulpboek Taal vindt u de onderdelen woordenschat, kritisch luisteren en rijmen.
 • Het Hulpboek Ordenen bevat de onderdelen kleur, vorm en classificeren, grootte en seriëren, vergelijken en tellen.
 • In het Hulpboek Ruimte staan de onderdelen lichaamsdelen, houdingen en bewegingen en de positie in de ruimte.

Over de pop Primo
De pop Primo helpt peuters ervaring op te doen met praktische situaties en verschillende materialen. Met de handpop zorgt u ervoor dat de activiteiten speels zijn. Primo initieert leeractiviteiten en helpt bij het oplossen van problemen en conflicten.

Van toetsscore naar hulpprogramma

Met de vernieuwing van het Cito Volgsysteem jonge kind sluiten de toetsen en het Hulpprogramma Peutervolgsysteem niet meer optimaal op elkaar aan. In de flyer die u rechts op deze pagina kunt downloaden, geven wij overzichtelijk aan hoe u de koppeling maakt tussen de onderdelen uit de toetsen en het hulpprogramma. Kortom: hoe komt u van toetsscore naar hulpprogramma?

Materiaal

 • Hulpprogramma Peutervolgsysteem
 • Doos met:
    –  vier hulpboeken
    –  pop Primo (zie Voorbeeldplaatje in banner)

Los te bestellen

 • Pop Primo (zie Voorbeeldplaatje in banner)