Observatielijst voor peuters

Voor peuters

Observatielijst peuters

Met de gestandaardiseerde Observatielijst voor peuters brengt u het emotioneel functioneren van jonge kinderen in kaart. In combinatie met dagelijkse observaties krijgt u een goed totaalbeeld van het functioneren van de peuters op uw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Over de Observatielijst voor peuters

 • De observaties richten zich op de domeinen: sociaal gedrag, welbevinden en speelwerkhouding.
 • U krijgt een lijst met uitspraken. U geeft op deze lijst aan in welke mate de uitspraken van toepassing zijn op de peuter.
 • Vervolgens vergelijkt u de uitkomsten met die van leeftijdgenoten.
 • Door de lijst vaker af te nemen, kunt u het kind goed volgen en houdt u in de gaten hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van zichzelf en andere kinderen in zijn leeftijdsgroep.
 • De afname van de lijst duurt ongeveer acht minuten.
 • U neemt de lijst minimaal eenmaal per jaar af.

Naast de Observatielijsten voor peuters (sociaal emotioneel en motorisch functioneren) is er ook een Observatielijst voor baby’s en dreumesen, een Observatielijst voor kleuters (VISEON-kleuters) en Motoriek kleuters (Observatielijst motorisch functioneren).

Materiaal 

 • Observatielijst voor peuters:
  –  handleiding
  –  kopieerbare observatielijst
  –  kopieerbare registratieformulieren