Rekenen voor peuters

Voor peuters

Omslag Rekenen voor peuters

Met de toets Rekenen voor peuters volgt en registreert u handig de vorderingen op het gebied van de rekenontwikkeling van peuters op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Over de toets Rekenen voor peuters 

 • Met opgaven over getalbegrip, meten en meetkunde.
 • Met een aparte beheersingstoets voor kleur en lichaamsdelen.
 • Aan de slag:
  –  U neemt de toets bij iedere peuter individueel af.
  –  U stelt vragen met hulp van het opgavenboek.
  –  U vult de antwoorden in op een formulier en telt het aantal goede antwoorden.
  –  U bepaalt het niveau en maakt eventueel een analyse van de gemaakte fouten.
  –  U kunt een groepsoverzicht maken als alle kinderen geanalyseerd zijn. 

Normgroepen

De nieuwe toets Rekenen voor peuters kent twee normgroepen:
 • P1 (tussen 3 jaar en 0 maanden – 3 jaar en 6 maanden)
 • P2 (tussen 3 jaar en 6 maanden – 4 jaar en 0 maanden)

Aansluiting bij Rekenen voor kleuters

De toets Rekenen voor peuters sluit aan bij de toetsen Rekenen voor kleuters. Zo kunt u leerlingen in een doorgaande lijn tot en met groep 2 volgen.

Materiaal

 • Toetsmap met:
  – een handleiding
  – een opgavenboek
  – kopieerbare registratieformulieren
  – een inhoudsverantwoording