Taal voor peuters

Voor peuters

Taal voor peuters

Met de toets Taal voor peuters volgt u de vorderingen op het gebied van de taalontwikkeling van peuters op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

COTAN beoordeling

COTAN is hét keurmerk voor toetsen. De toets Taal voor peuters is door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeeld en is COTAN goedgekeurd.

Inhoud van de toets

De toets bevat opgaven over passieve woordenschat, definitievaardigheid, kritisch luisteren en actieve woordenschat.

Over Taal voor peuters

 • Hulpmiddel om de taalvaardigheid van peuters in kaart te brengen.
 • Onderdeel van het Cito Volgsysteem jonge kind.
 • Doorgaande lijn: sluit aan bij het Cito volgsysteem primair onderwijs.
 • Om aanbod aan te laten sluiten bij wat een kind al kan en nodig heeft.
 • Met opgaven over passieve woordenschat, definitievaardigheid, kritisch luisteren en actieve woordenschat.

Normgroepen

De toets Taal voor peuters kent twee normgroepen:
 • P1 (tussen 3 jaar en 0 maanden – 3 jaar en 6 maanden)
 • P2 (tussen 3 jaar en 6 maanden – 4 jaar en 0 maanden)

Aansluiting bij Taal voor kleuters

De toets Taal voor peuters sluiten aan bij de toetsen Taal voor kleuters. Zo kunt u leerlingen in een doorgaande lijn tot en met groep 2 volgen.

Analyse en hulp

Met het Hulpprogramma Peutervolgsysteem kunt u nog nauwkeuriger vaststellen waarin een kind achterstand heeft. Het programma instrueert u uitgebreid hoe u gerichte hulp kunt geven.

Materiaal

 • Toetsmap met daarin:
  – een handleiding
  – een opgavenboek
  – kopieerbare registratieformulieren
  – inhoudsverantwoording