Common European Framework of Reference (CEFR)

Het Common European Framework of Reference (CEF) is een Europees Raamwerk van Taalvaardigheid, dat voor vijf taalvaardigheden en op zes niveaus internationale doelen voor het Moderne Vreemde Talen (MVT)-onderwijs formuleert.

AuteurTitelJaar
Alma van TilDe koppeling van de Cito kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen aan het Europees Referentiekader 2007
José Noijons, Henk Kuijper, Evelyn ReichardDe koppeling van de centrale examens leesvaardigheid Arabisch, Russisch, Spaans en Turks aan het Europees Referentiekader 2007
José Noijons en Henk Kuijper (Cito)De koppeling van centrale examens leesvaardigheid moderne vreemde talen aan het Europees Referentiekader (volledig onderzoeksrapport)2006
José Noijons en Henk Kuijper (Cito)Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband - de relatie tussen de centrale examens leesvaardigheid en het Europees Referentiekader (verkorte versie)2006
M.P. van Kleunen, J. Noijons (SLO en Cito)Wat kan ik zeggen? Gespreksvaardigheid in beeld gebracht 2005
Ella van Kleunen, Els Leenders en José Noijons (SLO en Cito)Wat kan ik lezen? Teksten met taken bij de descriptoren van het Eurpees Taalportfolio voor gebruik in de volwasseneneducatie 2004
Erna van Hest, Harry Beltman en Frans Kleintjes (Cito)Koppeling mvt-examens aan het Europese Referentiekader2001
Erna van Hest, John H.A.L. de Jong en Gé Stoks (SLO en Cito)Nederlandse taalkwalificaties in Europees verband 2001