LVS-toetsen

U kunt onderstaande documenten downloaden in pdf-formaat.

AuteurTitelJaar
CitoWetenschappelijke verantwoording DMT groep 3 t/m 82018
CitoWetenschappelijke verantwoording Begrijpend lezen 3.0 groep 72018
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Begrijpend Lezen 3.0 groep 72018
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LVS-toets Begrijpend Lezen 3.0 groep 72018
CitoWetenschappelijke verantwoording Rekenen-Wiskunde 3.0 groep 72018
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Rekenen-Wiskunde 3.0 groep 72018
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LVS-toets Rekenen-Wiskunde 3.0 groep 72018
CitoWetenschappelijke verantwoording Spelling 3.0 groep 7 2018
CitoWetenschappelijke verantwoording Spelling 3.0 digitaal groep 52018
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Spelling 3.0 digitaal groep 52018
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LVS-toets Spelling 3.0 digitaal groep 52018
CitoWetenschappelijke verantwoording Begrijpend luisteren groep 82017
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Begrijpend Luisteren groep 82017
CitoWetenschappelijke verantwoording Spelling 3.0 groep 62017
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LVS-toets Spelling 3.0 groep 62017
CitoWetenschappelijke verantwoording Rekenen-wiskunde 3.0 groep 62017
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LVS-toets Rekenen-wiskunde 3.0 groep 62017
CitoWetenschappelijke verantwoording Begrijpend lezen 3.0 groep 62017
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LVS-toets Begrijpend lezen 3.0 groep 62017
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LVS toets Taalverzorging groep 6 tot en met 82017
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Taalverzorging groep 6, 7 en 82017
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Begrijpend Luisteren groep 4, 5 en 62016
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LOVS toets Begrijpend Luisteren groep 42016
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LOVS toets Begrijpend Luisteren groep 52016
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LOVS toets Begrijpend Luisteren groep 62016
CitoWetenschappelijke verantwoording Begrijpend luisteren groep 72016
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Begrijpend Luisteren groep 72016
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LOVS toets Begrijpend Luisteren groep 72016
CitoWetenschappelijke verantwoording Taalverzorging groep 6 tot en met 82016
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Spelling 3.0 Begrijpend lezen 3.0 groep 52016
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LVS toets Begrijpend Lezen 3.0 groep 52016
Expertgroep Toetsen PO Beoordeling Rekenen en Wiskunde 3.0 groep 52016
Expertgroep Toetsen POBeoordeling Rekenen en Wiskunde 3.0 groep 52016
CitoWetenschappelijke verantwoording Begrijpend luisteren groep 42015
CitoWetenschappelijke verantwoording Begrijpend luisteren groep 52015
CitoWetenschappelijke verantwoording Begrijpend luisteren groep 62015
CitoCito Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Begrijpend lezen 3.0 voor groep 42016
CitoCito Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Begrijpend lezen 3.0 voor groep 52016
CitoCito Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Spelling 3.0 voor groep 52016
CitoCito Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 5 2016
Judith Hollenberg (Cito)Methodegebonden toetsen versus methodeonafhankelijke toetsen
Uit: Praxisbulletin, oktober 2016
2016
Gerben Veerbeek (Cito)Volgen, niet bepalen
Uit: Schoolmanagement, juni 2016
2016
Judith Hollenberg (Cito)De gelukkige groep: Aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren
Uit: Praxisbulletin, maart 2016
2016
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Begrijpend lezen 3.0 groep 3 en 42015
Expertgroep Toetsen POBeoordeling Begrijpend lezen 3.0 groep 32015
Expertgroep Toetsen POBeoordeling Begrijpend lezen 3.0 groep 42015
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Spelling 3.0 gr 3 en 42015
Expertgroep Toetsen POBeoordeling Spelling 3.0 groep 32015
Expertgroep Toetsen POBeoordeling Spelling 3.0 groep 42015
Expertgroep Toetsen POBeoordeling van LVS toets Spelling 3.0 groep 52015
Expertgroep Toetsen POKwaliteitsoordeel Rekenen en Wiskunde 3.0 groep 3 en 42015
Expertgroep Toetsen POBeoordeling Rekenen en Wiskunde 3.0 groep 32015
Expertgroep Toetsen POBeoordeling Rekenen en Wiskunde 3.0 groep 42015
CitoCito Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Begrijpend lezen 3.0 voor groep 32015
CitoCito Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Spelling 3.0 voor groep 32015
CitoCito Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Spelling 3.0 voor groep 42015
CitoCito Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 32015
CitoCito Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 42015
CitoWetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Begrijpend lezen tweede generatie - Addendum hernormering2015
CitoWetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde tweede generatie - Addendum hernormering2015
CitoWetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Spelling tweede generatie - Addendum hernormering2015
Jos Keuning (Cito), Herman van Boxtel (Cito), Nienke Lansink (Cito), Jacqueline Visser (Cito), Anke Weekers (Cito) en Ronald Engelen (Cito) Actualiteit en kwaliteit van normen
Een werkwijze voor het normeren van een leerlingvolgsysteem
2015
Jeroen Claassen (Marant), Judith Hollenberg (Cito)Doelen stellen
Uit: Praxisbulletin jaargang 32, nummer 8 april 2015
2015
COTANBeoordeling Begrijpend Luisteren Groep 32014
COTANToelichting bij de beoordeling van Begrijpend luisteren groep 32014
Judith Hollenberg (Cito), Ineke Jongen (Cito)Werken met taalprofielen uit Begrijpend lezen 3.0 van Cito
Uit: Tijdschrift voor remedial teaching 2014/5
2014
Judith Hollenberg (Cito), Herman van Boxtel (Cito), Jos Keuning (Cito)Werken met leerlingen met hoge vaardigheidsscores in het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs
Uit: Tijdschrift voor orthopedagogiek, 53 (2014) - 347-356
2014
Jacqueline Visser (Cito)Toetsen en normeringen: enkele misverstanden opgehelderd
Uit: Basisschool management Jaargang 02/2014
2014
Maartje Hilte (Cito) en Marianne VerhallenWoordkennis toetsen: weet wat je meet
Uit: JSW 10 (2014), 6-10
2014
Jacqueline Visser (Cito)Interview: Toetsen zijn vooral voor leraren
Plein Primair 09-05-2014
2014
Gerben Veerbeek (Cito), Judith Hollenberg (Cito)Leerlingen volgen met vaardigheidsscore
Uit: LBBO-Beter begeleiden • april 2014
2014
Anja de Wijs (Cito), Judith Hollenberg (Cito)Een gewogen besluit
Uit: Praxisbulletin jaargang 31 • Nummer 5 • januari 2014
2014
Jos Keuning (Cito), Maartje Hilte (Cito) en Anke Weekers (Cito)Begrijpend leesprestaties onderzocht – Een analyse op basis van Cito dataretour
Uit: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nummer 53 (2014), 2-13
2014
KennisnetDigitaal toetsen in de basisschool2014
CitoWetenschappelijke verantwoording Begrijpend luisteren groep 32013
Judith Hollenberg (Cito)Analyseren en Toetsgegevens optimaal benutten
Volgens Bartjens jaargang 33, 2013/2014, nr. 2
2013
GEU, Nederlandse uitgeversbond, CitoVeelgestelde vragen over methode- en methodeonafhankelijke toetsen in het onderwijs
Vragen en antwoorden over de functie en betekenis van methodetoetsen en Cito-volgtoetsen
2013
Jos Keuning en Jacqueline Visser (Cito)De (on)nauwkeurigheid van een leerrendementsverwachting: Ervaringen met de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde
Uit: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, themanummer rondom Ontwikkelingsperspectief, 52 (2013), 164-176
Toetsscores als basis voor een leerrendementsverwachting
2013
Redactie Egoscoop, tijdschrift over onderwijs en opvoedingCito Binnenstebuiten: een interview met Jacqueline Visser, marktgroepmanager basisonderwijs bij Cito
Doel van de (nieuwe) eindtoets
2013
Judith Hollenberg (Cito)Optimaal zicht op spelling
Uit Praxisbulletin, jaargang 31, nummer 4, december 2013
2013
Anja de Wijs (Cito)Kritiek op toetsen Spelling steunt op losse gronden
Een reactie op het artikel De nieuwe Cito-spellingtoets
2013
CitoPsychometrische kanttekeningen bij de onderzoeken van Bosman en Schraven2013
Saskia van Berkel (Cito), Jos Keuning (Cito), Marieke Tomesen (Cito)Het onderzoek van Bosman en Schraven in een ander perspectief. Een reactie op het onderzoek Cito spelling-toets schaadt het spellingonderwijs2013
Judith Hollenberg (Cito)Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op?
Analyseren van toetsresultaten, bijvoorbeeld bij Rekenen-Wiskunde en Spelling
2012
Pierre WoltersOptimus primair onderwijs. Cito: Zin of onzin?
Toetsresultaten gebruiken op school-, groeps- en leerlingniveau
2012
Maartje Hilte, Saskia van Berkel, Inge Groenen (Cito)Werken aan woordenschat
Handelen na de toets Woordenschat, onder andere met hulpboeken van Cito
2012