Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor onderwijs gericht op kennis van de wereld. Het kan op verschillende manieren worden aangeboden. Gesplitst in afzonderlijke kennisgebieden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs of geïntegreerd in thema’s, zoals ‘duurzame ontwikkeling’, ‘burgerschapsvorming’ of ‘omgaan met water’.

Cultuurpedagogische discussies en domeinbeschrijvingen

Het aanbod van kennis bij wereldoriëntatie lijkt onuitputtelijk. Om een gefundeerd antwoord te vinden op de vraag ‘Wat is de moeite waard om te leren bij wereldoriëntatie?’, hebben we zogenoemde cultuurpedagogische discussies gevoerd. De uitkomsten van deze discussie zijn vastgelegd in domeinbeschrijvingen; gedetailleerde beschrijvingen van de kennis voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.

Standaardlijst met topografische namen

Wij hebben samen met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) een lijst met 300 topografische namen samengesteld. Deze lijst is een standaardlijst in het aardrijkskundeonderwijs geworden.

Soortenlijst Organismen

Samen met een groot aantal deskundigen hebben wij een soortenlijst samengesteld met organismen die kinderen aan het eind van groep 8 moeten kennen. Het is een lijst met 170 namen, die gekoppeld zijn aan verschillende landschappen, verschillende thema’s en aan de algemene systematiek. Daarnaast is bij elke soort aangegeven hoe u die als voorbeeld kunt gebruiken om natuuronderwijs concreet te maken.

Onderzoek Toetsen Techniek in het basisonderwijs

Om te onderzoeken wat kinderen in groep 8 kennen en kunnen met betrekking tot techniek, hebben wij in opdracht van het ministerie van OCW verschillende toetsen voor techniek ontwikkeld: een theorietoets, een praktijktoets en een interessetest. De vragen en opdrachten zijn gebaseerd op de inhoud van de domeinbeschrijving.

Bij het onderzoek zijn twee groepen scholen betrokken geweest: één groep scholen uit het Programma VTB en een groep controlescholen. Alle kinderen die de techniektoetsen hebben gemaakt, deden ook mee aan de Eindtoets Basisonderwijs. Daardoor was het mogelijk de resultaten op de techniektoetsen van de betrokken leerlingen te relateren aan uitkomsten van de Eindtoets. De resultaten leest u in het rapport 'Toetsen Techniek in het basisonderwijs'.