Cultuurpedagogische discussie

Wat is een cultuurpedagogische discussie?

Een cultuurpedagogische discussie (CPD) gaat over de vraag welke leerstof voor wereldoriëntatie de moeite waard is om in het Nederlandse basisonderwijs te leren en toetsen. Die discussie wordt gevoerd met deskundigen op het gebied van kind en cultuur.

In de discussies worden de keuzes die de deelnemers maken zoveel mogelijk verantwoord. De verantwoordingen van deze discussies zijn gepubliceerd in de verslagen:
  • Cultuurpedagogische discussies Geschiedenis
  • Cultuurpedagogische discussies Aardrijkskunde
  • Cultuurpedagogische discussies Natuuronderwijs

Meer informatie over de opzet, deelnemers en achtergronden van de cultuurpedagogische discussies kunt u rechts op deze pagina downloaden.

Domeinbeschrijvingen

De resultaten van de cultuurpedagogische discussie zijn gepubliceerd in domeinbeschrijvingen voor Wereldoriëntatie. Dit zijn gedetailleerde beschrijvingen voor onderwijsgevenden van de leerstof voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, natuurkunde en techniek, en duurzame ontwikkeling.