Proefschriften

Deze lijst (alfabetisch op auteursnaam) bevat de titels van de academische proefschriften, geschreven door medewerkers die in dienst zijn (geweest) van het Psychometrisch onderzoekcentrum.
U kunt deze publicaties in pdf-formaat lezen en afdrukken.

AuteurTitelIn dienst vanJaar
Bechger, T.M.Methodological aspects of comparison of educational achievement: the case of reading literacy (ISBN: 90-801073-4-4)Amsterdam, TT-publications1997
Béguin, A.A.Robustness of Equating High-Stakes Tests (ISBN: 90-365144-8-7)Universiteit Twente 2000
Bolsinova, M.Balancing simple models and complex reality. Contributions to item response theory in educational measurementUniversiteit van Utrecht2016
Bovend'eerdt, J.H.F.Lichamelijke prestatiegeschiktheid en lichamelijke opvoeding: een bijdrage tot een didactische oriëntatieRijksuniversiteit Utrecht1981
Braeken, J.Modeling Residual Dependencies in Latent Variable Models with CopulasKatholieke Universiteit Leuven2008
Brinkhuis, M.J.S.Tracking educational progressUniversiteit van Amsterdam2014
Bügel, K.Sekseverschillen in tekstbegrip bij moderne vreemde talenRijksuniversiteit Groningen1993
Eggen, Th.J.H.M.Contributions to the Theory and Practice of Computerized Adaptive Testing (ISBN: 90-5834-056-2)Enschede 2004
Engelen, R.J.H.Parameter Estimation in the Logistic Item Response Model Universiteit Twente1989
Feskens, R.Difficult Groups in Survey Research and the Development of Tailor-made Approach StrategiesUniversiteit Utrecht & Centraal Bureau voor de Statistiek2009
Glas, C.A.W.Contributions to Estimating and Testing Rasch Models Universiteit Twente1989
Hemker, B.T.Unidimensional IRT Models for Polytomous Items, with Results for Mokken Scale AnalysisUniversiteit Utrecht1996
Hendrix, A.C.Taalkunde getoetst. De validatie van een vakonderdeel taalkunde in het schoolvak NederlandsKatholieke Universiteit Nijmegen1997
Hoijtink, H.PARELLA, measurement of latent traits by proximity itemsRijksuniversiteit Groningen1990
Jansen, G.G.H.An Application of Bayesian Statistical Methods to a Problem in Educational MeasurementRijksuniversiteit Groningen1977
Janssens, F.J.G.De evaluatiepraktijken van leerkrachten. Een beschrijvend onderzoek naar het evalueren tijdens het rekenen in het primair onderwijsRijksuniversiteit Groningen1986
Jong, J.H.A.L deDefining a variable of foreign language ability. An application of item response theoryUniversiteit Twente1991
Keizer-Mittelhaëuser, M.Modeling the Effect of Differential Motivation on Linking Educational TestsUniversiteit van Tilburg2014
Keune, K.Explaining register and sociolinguistic variation in the lexicon: Corpus studies on DutchRadboud Universiteit Nijmegen2012
Keuning, J.Monitoring Growth in Reading and Spelling (ISBN: 978 90 77529 31 7)Radboud Universiteit, Nijmegen2008
Koppen, M.Ordinal data analysis: biorder representation and knowledge statesKatholieke Universiteit Nijmegen1989
Kuhlemeier, J.B.Taalvaardigheid, taalactiviteiten en taalattitudes: een validatiestudieUniversiteit van Amsterdam1996
Maris, G.K.J. Statistical Contributions to Psychological ModellingKatholieke Universiteit Nijmegen2001
Marsman, M.Plausible Values in Statistical InferenceUniversiteit van Twente2014
Melse, L.Schrijftoetsen voor de moderne vreemde talen. Beschrijving en verantwoording van een toetsvormKatholieke Universiteit Nijmegen1990
Moelands, H.A.Schoolzelfevaluatie. Het evalueren van en door scholen. (ISBN: 90-5834-333-2)Print Partners Ipskamp B.V., Enschede2005
Onna, M.J.H. vanOrdered latent class models in nonparametric item response theoryRijksuniversiteit Groningen2004
Ouborg, M.J.Klinische psychodiagnostiek en psychotherapieRijksuniversiteit Groningen1988
Partchev, I.Log-linear models in sociological researchBulgarian Academy of Sciences1986
Roelofs, E.C.Teamgerichte nascholing en coaching. Een experimentele studie in scholen met combinatieklassenKatholieke Universiteit Nijmegen1993
Sanders, P.F.The Optimization of Decision Studies in Generalizability TheoryUniversiteit van Amsterdam1992
Schouwstra, S. J.On testing plausible threats to construct validityUniversity of Amsterdam2000
Sluijter, C.Toetsen en beslissen; Toetsing bij doorstroombeslissingen in het voortgezet onderwijsUniversiteit van Amsterdam1998
Staphorsius, G.Leesbaarheid en leesvaardigheid. De ontwikkeling van een domeingericht meetinstrumentUniversiteit Twente1994
Straat, H.Using scalability coefficients and conditional association to assess monotone homogeneityUniversiteit van Tilburg2012
Straetmans, G.Evaluatie in het tandheelkundig onderwijs, beoordelen van practicumwerkstukken en meten van probleemoplosvaardigheidKatholieke Universiteit Nijmegen1985
Theunissen, T.J.J.M.Combinatorial Issues in Test ConstructionUniversiteit van Amsterdam1996
Uiterwijk, J.H.De bruikbaarheid van de Eindtoets Basisonderwijs voor allochtone leerlingenKatholieke Universiteit Brabant1994
Van Groen, M.M.Adaptive testing for making unidimensional and multidimensional classification decisionsUniversiteit van Twente2014
Verhelst, N.D.Een Analyse van het Predictie-experiment: Steekproefmodellen en een PerseveratiemodelUniversiteit Leuven1975
Verloop, N.Interactive Cognitions of Student – Teachers, an Intervention StudyUniversiteit Leiden1989
Vermeulen, W.Toetsing van communicatieve vaardigheden. Constructie en evaluatie van gedragstoetsen voor professionele gespreksvaardighedenRijksuniversiteit Groningen1993
Verschoor, A.J.Genetic Algorithms for Automated Test AssemblyCito, Arnhem2007
Verstralen, H.H.F.M.Semantische modellen bij leren en probleemoplossenUniversiteit van Amsterdam1987
Weeda, W.C.Beheersingsleren: het model getoetst in de tijdKatholieke Hogeschool Tilburg1982
Weekers, A.Modeling typical performance measuresUniversiteit Twente2009
Wierstra, R.F.A.Natuurkunde-onderwijs tussen leefwereld en vakstructuurUniversiteit Utrecht1990
Wijgh, I.F.Gespreksvaardigheid in de vreemde taal: begripsbepaling en toetsingUniversiteit Utrecht1996
Wools, S.All About Validity. An evaluation system for the quality of educational assessment CitoCito2015
Zwarts, M.A.Criteriumtoetsen bij de aansluiting van primair en secundair onderwijs Rijksuniversiteit Utrecht1983
Zwitser, R.Contributions to latent variable modeling in educational measurementUniversiteit van Amsterdam2015