Toetsen op School

Samen met opleiders van lerarenopleidingen ontwikkelden wij het boek Toetsen op School. Het studieboek is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. U kunt Toetsen op School direct in de dagelijkse onderwijspraktijk toepassen.

Toetsen op School gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen. Het boek behandelt het doel en de inhoud van toetsen, de betrouwbaarheid en validiteit van toetsscores, het vinden van informatie over toetsen en examineren, de constructie van gesloten vragen, open vragen en praktijktoetsen, het beoordelen van toetsscores en de kwaliteit van toetsen en examens.
 

Publicaties voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Naast de algemene uitgave van Toetsen op School zijn aanvullende publicaties beschikbaar voor:

Laat uw gegevens achter en download de gratis publicatie 

De Toetsen op School publicaties zijn gratis te downloaden. Wij willen graag publicaties verspreiden die nuttig en waardevol zijn voor onze lezers/gebruikers. Dit lukt het beste als we weten wie u bent. We stellen het daarom zeer op prijs als u uw gegevens wilt achterlaten in het reactieformulier rechts in de banner. Als u tips of opmerkingen voor ons hebt, geef deze dan door via het formulier. Rechts kunt u ook de uitgaven downloaden. Voor meer informatie over Toetsen op School en downloads per hoofdstuk gaat u naar onze toetsspecial op Toetswijzer.