Toetsen op School hoger onderwijs

Docenten in het hoger onderwijs (ho) hebben de afgelopen jaren te maken gehad met veranderingen van het onderwijs en als gevolg daarvan veranderingen op het gebied van toetsen en examineren. In de uitgave ‘Toetsen op School hoger onderwijs’ geven we docenten en andere betrokkenen bij het toetsen en examineren in het ho informatie en handreikingen voor het realiseren van een betere toets- en examenpraktijk.

Inhoud

In deze uitgave van Toetsen op School komen verschillende aspecten van toetsen en examineren in het ho aan bod. De uitgave begint met een hoofdstuk over de verschillende doelen van toetsen en examens:
  • toetsen en examens voor het beoordelen van studenten
  • toetsen voor het beoordelen van het onderwijsleerproces
  • toetsen voor het beoordelen van groepen studenten en scholen/instellingen

Het hoofdstuk daarna gaat over de inhoud en constructie van toetsen. De bespreking van beide onderwerpen vindt plaats aan de hand van een stappenplan voor toetsontwikkeling. Het derde hoofdstuk heeft betrekking op het beoordelen van competentie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn het begrip ‘competentie’, obstakels bij het beoordelen van competentie en de noodzaak voor een assessmentprogramma.
Het vierde hoofdstuk gaat in op de beoordeling van afstudeerwerkstukken en besteedt aandacht aan de eisen waaraan de beoordeling van afstudeeropdrachten moeten voldoen, beoordelingsmodellen en het gebruik van rubrics. Hoofdstuk vijf bespreekt de steeds belangrijkere rol van de examencommissie, de taken van de examencommissie en de relatie met andere actoren in de organisatie. Het laatste hoofdstuk bespreekt de kwaliteit van toetsen en examens aan de hand van beoordelingssystemen zoals het NVAO accreditatiekader en het RCEC Beoordelingssysteem.

Gratis online

Toetsen op School hoger onderwijs is gratis te downloaden. Wij willen graag publicaties verspreiden die nuttig en waardevol zijn voor onze lezers/gebruikers. Dit lukt het beste als we weten wie u bent. We stellen het daarom zeer op prijs als u uw gegevens wilt achterlaten in het reactieformulier rechts in de banner. Als u tips of opmerkingen voor ons heeft, geef deze dan door via het formulier. Rechts kunt u ook de uitgave downloaden.

Uw gegevens