Toetsen op School middelbaar beroepsonderwijs

Docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben al jaren te maken met veranderingen van het onderwijs en als gevolg daarvan veranderingen op het gebied van toetsen en examineren.
In de uitgave ‘Toetsen op School middelbaar beroepsonderwijs’ geven we docenten en andere betrokkenen bij het toetsen en examineren in het mbo informatie en handreikingen voor het realiseren van een betere toets- en examenpraktijk.

Inhoud

In deze uitgave van Toetsen op School komen verschillende aspecten van toetsen en examineren in het mbo aan bod. De uitgave begint met een hoofdstuk over de verschillende doelen van toetsen en examens in deze onderwijsvorm: toetsen en examens voor het beoordelen van studenten en toetsen voor het beoordelen van het onderwijsleerproces. Het hoofdstuk daarna gaat over de inhoud van toetsen. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn de kwalificatiestructuur, het kwalificatiedossier en het examenplan. Het derde hoofdstuk gaat uitgebreid in op de toetsvormen die gebruikt worden bij de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen en bij de examinering van de beroepsgerelateerde eisen. Het vierde hoofdstuk bespreekt de beoordeling van toetsen en examens.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn de kennis en vaardigheden van beoordelaars, de opleiding van beoordelaars, beoordelingsschalen en het geven van waarderingen en cijfers. Hoofdstuk vijf presenteert een blauwdruk voor een examenorganisatie in het mbo en gaat daarbij uitgebreid in op de rol van de examencommissie. Het laatste hoofdstuk bespreekt de kwaliteit van toetsen en examens aan de hand van beoordelingssystemen die in omloop (geweest) zijn.

Gratis online

Toetsen op School middelbaar beroepsonderwijs is gratis te downloaden. Wij willen graag publicaties verspreiden die nuttig en waardevol zijn voor onze lezers/gebruikers. Dit lukt het beste als we weten wie u bent. We stellen het daarom zeer op prijs als u uw gegevens wilt achterlaten in het reactieformulier rechts in de banner. Als u tips of opmerkingen voor ons heeft, geef deze dan door via het formulier. Rechts kunt u ook de uitgave downloaden

Uw gegevens