Toetsen op School primair onderwijs

Als leerkracht in het basisonderwijs bent u, veelal ongemerkt, dagelijks bezig met toetsen. Het kan hierbij gaan om het stellen van een vraag of observeren hoe een leerling een opgave oplost. Zo krijgt u al informatie over wat een leerling beheerst en wat de leerling nog moet leren.

Dit boek is een praktische handleiding over het maken van toetsen in het primair onderwijs. Het gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, leerkrachten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen.

In deze uitgave komen verschillende onderdelen van toetsen aan bod. Zo is het bepalen van het doel van toetsen altijd de eerste stap. Grofweg zijn voor het basisonderwijs de volgende vier toetsvormen te onderscheiden: schriftelijke toetsen, digitale toetsen, mondelinge toetsen en observatiesystemen.

Gratis online

Toetsen op School voor primair onderwijs is gratis te downloaden. Wij willen graag publicaties verspreiden die nuttig en waardevol zijn voor onze lezers/gebruikers. Dit lukt het beste als we weten wie u bent. We stellen het daarom zeer op prijs als u uw gegevens wilt achterlaten in het reactieformulier rechts in de banner. Als u tips of opmerkingen voor ons hebt, geef deze dan door via het formulier. Rechts kunt u ook de uitgave downloaden. Voor meer informatie over Toetsen op School gaat u naar onze toetsspecial op Toetswijzer.

Uw gegevens