Toetsen op School voortgezet onderwijs

Als docent in het voortgezet onderwijs bent u, veelal ongemerkt, dagelijks bezig met toetsen. Het kan hierbij gaan om het stellen van een vraag of observeren hoe een leerling een opgave oplost. Zo krijgt u al informatie over wat een leerling beheerst en nog moet leren.

Een praktische handleiding

Toetsen op School gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen en examens als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen voor een optimale ontwikkeling van uw leerlingen. Kortom een praktische handleiding over het maken van goede toetsen voor het dagelijks gebruik op school.

Inhoud

In de uitgave Toetsen op School komen verschillende onderdelen van toetsen en examineren aan bod. Zo is het bepalen van het doel van toetsen altijd de eerste stap. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen toetsen voor het beoordelen van leerlingen, het onderwijsleerproces, groepen leerlingen en scholen, en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Verder komen de kerndoelen van de onderbouw, de examenprogramma’s, de syllabi voor de bovenbouw en de referentieniveaus aan bod. Ook vindt u informatie over de centrale examens, schoolexamens en het toetsen bij moderne vreemde talen.

Gratis online

Toetsen op School voor voortgezet onderwijs is gratis te downloaden. Wij willen graag publicaties verspreiden die nuttig en waardevol zijn voor onze lezers/gebruikers. Dit lukt het beste als we weten wie u bent. We stellen het daarom zeer op prijs als u uw gegevens wilt achterlaten in het reactieformulier rechts in de banner. Als u tips of opmerkingen voor ons heeft, geef deze dan door via het formulier. Rechts kunt u ook de uitgave downloaden. Voor meer informatie over Toetsen op School gaat u naar onze toetsspecial op Toetswijzer.

Uw gegevens