Praktijk van de eerste en tweede correctie

Examenkandidaten in het voortgezet onderwijs hebben recht op een professionele en rechtvaardige beoordeling. Iedere kandidaat hoort het cijfer te krijgen dat hij of zij verdient. Het examenwerk wordt daarom niet alleen door de eigen docent nagekeken, maar ook door een tweede corrector van een andere school.

Onderzoek naar het functioneren eerste en tweede correctie

Deze publicatie bevat een samenvatting van ruim drie jaar onderzoek naar het functioneren van de eerste en tweede correctie.
Het is gebaseerd op twee studies waarbij zogeheten derde correctoren een steekproef van examenwerken uit de ‘echte’ examens opnieuw nakeken en een grootschalige landelijke enquête onder leerkrachten.