Participatie internationaal onderzoek

Als toonaangevend instituut op het gebied van toetsontwikkeling en evaluatie nemen we deel en hebben we deelgenomen aan verschillende (inter)nationale onderzoeksprogramma’s. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van internationaal onderzoek.

European Survey on Language Competences (ESLC)

ESLC is een peilingonderzoek naar de vaardigheid in vreemde talen van leerlingen in Europa. In elke deelnemend land zijn de twee meest onderwezen vreemde talen getoetst, in Nederland zijn dit Engels en Duits. Er is ook achtergrondinformatie verzameld over onder andere de organisatie van het vreemdetalenonderwijs op scholen en de houding van leerlingen ten opzichte van het leren van vreemde talen. Het eerste peilingsonderzoek is gehouden in 2011. Meerdere peilingsonderzoeken zullen mogelijk volgen, naar verwachting eens in de vier jaar.

Common European Framework of Reference (CEFR)

Het Common European Framework of Reference (CEFR) is een Europees Raamwerk van Taalvaardigheid, dat voor vijf taalvaardigheden en op zes niveaus internationale doelen voor het Moderne Vreemde Talen (MVT)-onderwijs formuleert.

Programma for International Student Assessment (PISA)

PISA is een driejaarlijks peilingonderzoek naar de kennis en de vaardigheden van 15-jarigen in de belangrijkste geïndustrialiseerde landen. Het onderzoeksprogramma (start 2000) evalueert in hoeverre jonge mensen hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in alledaagse situaties. Er wordt ook informatie verzameld over de houding van leerlingen ten opzichte van het leren en over hun leerstijl. PISA geeft een beter internationaal overzicht van de resultaten van leerlingen en biedt de deelnemende landen een standaard waaraan de prestaties periodiek gemeten kunnen worden.

Internationale cohort studie (COOL)

Wij participeren in de (inter)nationale cohort studie COOL. In het kader van dit onderzoek worden tot en met 2014 de prestaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gevolgd waarbij wij het onderzoek voor het voortgezet onderwijs uitvoeren.

European Bank of Anchor items for Foreign Language Skills (EBAFLS)

In dit project wordt met verschillende Europese landen een Europese itembank (een verzameling items) ontwikkeld die de verschillende landen de mogelijkheid geeft vast te stellen met welke taalniveaus van het CEF hun taalexamens overeenkomen.