European Survey on Language Competences (ESLC)

ESLC is een peilingonderzoek naar de vaardigheid in vreemde talen van leerlingen in Europa. In elke deelnemend land worden de twee meest onderwezen vreemde talen getoetst. Daarnaast wordt er achtergrondinformatie verzameld over onder andere de organisatie van het vreemdetalenonderwijs op scholen en de houding van leerlingen ten opzichte van het leren van vreemde talen.

Aan het onderzoek doen 16 Europese landen en taalgemeenschappen mee: drie taalgemeenschappen van België (Duits, Frans en Vlaams), Bulgarije, Engeland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden. Het onderzoek gaat over vijf Europese talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. In elk deelnemend land zijn de twee meest onderwezen vreemde talen van deze vijf getoetst. In Nederland zijn dit Engels en Duits.

Het eerste peilingsonderzoek is gehouden in 2011. Wij voerden het onderzoek in Nederland uit. Meerdere peilingsonderzoeken zullen mogelijk volgen, naar verwachting eens in de vier jaar.