Actueel PISA

PISA is een internationaal peilingonderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Elke 3 jaar worden de vaardigheden getoetst voor natuurwetenschappen, wiskunde en leesvaardigheid. Op dinsdag 6 december 2016 bieden wij het nationale rapport PISA 2015 aan de Nederlandse opdrachtgever het ministerie van OCW aan.

In de banner rechts op deze pagina kunt u zowel het volledige Nederlandse rapport als de samenvatting daarvan (PISA in Vogelvlucht) downloaden.

PISA 2015

Het hoofdonderwerp voor PISA 2015 was – net als in 2006 – natuurwetenschappen.
In tegenstelling tot vorige cycli werden in 2015 alle toetsen digitaal afgenomen. De werkzaamheden begonnen in 2013. In 2014 vond het vooronderzoek plaats, dat als doel had de opgaven te testen en de procedures te doorlopen. Het onderzoek is afgenomen in 2015.