Belang van deelname aan PISA

PISA evalueert in hoeverre jonge mensen hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in alledaagse situaties. Het doel van dit onderzoek is niet om te meten of zij de stof beheersen die ze op school gehad hebben. De leerlingen laten door het maken van de opgaven zien dat ze belangrijke begrippen snappen, bepaalde processen beheersen en dat ze hun kennis en vaardigheden in verschillende situaties kunnen toepassen. Daarnaast wordt er door middel van vragenlijsten ook informatie verzameld over de houding van leerlingen ten opzichte van het leren en over hun leerstijl.

Vergelijken van kennis en vaardigheden

PISA is een internationaal onderzoek dat Nederland de unieke mogelijkheid biedt om de kennis en vaardigheden van Nederlandse leerlingen op drie belangrijke leerstofgebieden – leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen – te vergelijken met die van leerlingen uit een breed spectrum van andere landen. Op basis van de resultaten zijn beleidsmakers van de verschillende landen in staat om gefundeerde beslissingen te nemen op het gebied van onderwijs.

Vergelijking van scores

Ook voor leerlingen kunnen de internationale vergelijkingen van PISA-resultaten van belang zijn. Als blijkt dat Nederland goed scoort binnen het PISA-onderzoek, zorgt dat voor een goede naam voor Nederlandse leerlingen. Dit kan een positief effect hebben op de kansen van Nederlanders op de internationale arbeidsmarkt. Als gevolg daarvan kunnen leerlingen bijvoorbeeld eerder in aanmerking komen voor stageplaatsen in het buitenland.

Strenge steekproefeisen

PISA-resultaten worden alleen in de internationale vergelijking opgenomen als aan strenge steekproefeisen is voldaan. Het is daarom belangrijk dat geselecteerde scholen hun medewerking verlenen en dat geselecteerde leerlingen meedoen aan het onderzoek.

Meer informatie

Rechts op de pagina vindt u de folder waarin het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad, de NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen) en Wijzer in Geldzaken een oproep aan scholen doen om deel te nemen aan PISA.

Meer informatie