Organisatie van PISA

PISA wordt gecoördineerd door de regeringen van de OESO-landen. Dat zijn de landen met een sterke economie, die verenigd zijn in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Toonaangevende, internationale deskundigen hebben samen een toetsinstrument ontwikkeld waarvan de resultaten vergelijkbaar zijn in de verschillende nationale en culturele contexten. PISA geeft zo een internationaal overzicht van de resultaten van leerlingen en van hun achtergrond.

PISA 2015

Pisa 2015 wordt ontwikkeld door een reeks aannemers onder leiding van The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Deze aannemers zijn: ETS (projectmanagement), Westat, DIPF, Pearson, CRP Henri Tudor en cApStAn.

PISA 2012

PISA 2012 werd uitgevoerd door één consortium geleid door de Australian Council for Educational Research (ACER).

PISA 2009

PISA 2009 werd uitgevoerd door twee internationale consortia. Deze consortia bestonden uit verschillende instanties die gespecialiseerd zijn op het gebied van onderwijs en toetsing. Het ene consortium heeft zich vooral bezig gehouden met het analyseren van de data. Dit consortium werd geleid door ACER. Het andere consortium, waarvan Cito voor PISA 2009 de leiding had, was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en analyse van de vragenlijsten.

Afname van PISA

In de deelnemende landen zijn nationale centra verantwoordelijk voor de afname van PISA in hun land. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zorgt Cito in Nederland voor de afname van PISA.