Resultaten

Het peilingonderzoek PISA wordt sinds 2000 elke drie jaar uitgevoerd. Na afloop van ieder onderzoek brengt OESO een internationaal verslag uit. Van de resultaten van PISA 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 en 2015 zijn inmiddels rapportages gepubliceerd. Daarnaast verschijnen meerdere aanvullende publicaties over de resultaten van PISA. Kijk voor de internationale publicaties op de website van OESO.

Nationaal

Naast het internationale rapport schrijft ieder deelnemend land een nationaal rapport waarin de resultaten van het land vergeleken worden met de internationale resultaten. De Nederlandse rapporten voor 2003, 2006, 2009, 2012 en 2015 kunt u op deze pagina downloaden. Daarnaast kunt u rapportages downloaden met aanvullende analyses die gedaan zijn voor natuurwetenschappen op basis van PISA-2006 en leesvaardigheid op basis van PISA-2009. Twee rapporten over aanvullende analyses voor wiskunde op basis van PISA-2003 zijn op papier verkrijgbaar.