Participatie nationaal onderzoek

Als toonaangevend instituut op het gebied van toetsontwikkeling en evaluatie nemen we deel en hebben we deelgenomen aan verschillende (inter)nationale onderzoeksprogramma’s. We participeren in:

Periodieke peiling van het Onderwijsniveau (PPON)

PPON rapporteert over vrijwel alle leerstofdomeinen in het (speciaal) basisonderwijs. Met als doel kennis, inzichten en vaardigheden van leerlingen te beschrijven.

Vergelijkingsonderzoek Referentiesets

In de komende jaren worden referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo geïntroduceerd.

Literatuuronderzoek Kwaliteit van toetsen

Op uitnodiging van Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) onderzochten wij de kwaliteitscriteria van toetsen.

Literatuuronderzoek Opbrengstgericht werken

Met de financiële steun van de NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek konden wij opbrengstgericht werken onderzoeken. Wij gingen na hoe leraren hun leerlingen op basis van toetsen gerichter vooruit kunnen helpen.