Balansen (rapporten)

Wat probeerden scholen hun leerlingen te leren? En wat staken de leerlingen van het onderwijs op? Welke wijzigingen voltrokken zich door de jaren heen in het leer- en vormingsaanbod en in de onderwijsleerresultaten? Deze vragen worden onder meer beantwoord in onze PPON-balansen.

PPON: 25 jaar kwaliteit in beeld

Op 7 november 2013 hield PPON een feestelijk jubileumsymposium over de bijdrage die het peilingsonderzoek heeft geleverd aan het onderzoek naar het onderwijsniveau. Rechts op deze pagina kunt u de jubileumpublicatie Balans van het basisonderwijs downloaden.

Hieronder vindt u een overzicht van PPON-balansen, gerangschikt naar leerstofgebied. U kunt deze balansen downloaden. PPON-uitgaven die voor 2008 gepubliceerd zijn, kunt u via de banner rechts bestellen.

Sociale opbrengsten

PPON reeks nr. Onderwerp Jaar van publicatie Peilingjaar
49 Balans Oordelen en argumenteren als onderdeel van actief burgerschap en sociale integratie (pdf) 2012 2009
48 Sociale opbrengsten in het basisonderwijs (pdf) 2012 2011
45 Burgerschap (pdf) 2011 2009

Nederlandse taal

PPON reeks nr. Onderwerp Jaar van publicatie Peilingjaar
54 Balans van de leesvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2 (pdf) 2014 2011/2012
56 Spreekvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2  (pdf) 2014 2010
55 Taalverzorging en grammatica in het basis- en speciaal basisonderwijs (pdf) 2014 2009
53 Schrijfvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2 (pdf) 2013 2009
50 Handschriftkwaliteit in het basis- en speciaal basisonderwijs (pdf) 2012
2009
46 Luisteronderwijs in het basis- en speciaal basisonderwijs 4 (pdf)
Transcripties van de gesproken teksten (pdf)
2011 2007
36 Leesonderwijs halverwege de basisschool 4 (pdf) 2008 2005
35 Leesstrategieën in het primair onderwijs (pdf) 2007 2005
34 Leesvaardigheid in het speciaal basisonderwijs 3 (pdf) 2007 2005
33 Leesvaardigheid einde basisschool 4 (pdf) 2007 2005
30 Spreekvaardigheid halverwege en einde basisschool en speciaal basisonderwijs 3 (pdf) 2006 2002/2003
29 Taalkwaliteit halverwege en einde basisschool 3 (pdf) 2005 1999
28 Schrijfvaardigheid halverwege en einde basisschool en speciaal basisonderwijs (pdf) 2004 1999
22 Handschriftkwaliteit primair onderwijs (pdf) 2003 1999
21 Taalonderwijs LOM-MLK 2 (pdf) 2002 1999
20 Taalonderwijs halverwege basisschool 3 (pdf) 2002 1999
19 Taalonderwijs einde basisschool 3 (pdf) 2002 1999

Rekenen-Wiskunde

PPON reeks nr. Onderwerp Jaar van publicatie Peilingjaar
58 Balans van het rekenwiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs 4 (pdf) 2014 2013
51 Reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5 (pdf) 2013 2011
47 Rekenen-wiskunde halverwege de basisschool 5 (pdf) 2012 2010
40 Strategieën en procedures hoofdrekenen halverwege de basisschool (pdf) 2009 2005
39 Rekenen-wiskunde in het speciaal basisonderwijs 3 (pdf) 2009 2006
32 Rekenen-wiskunde einde basisschool 4 (pdf) 2005 2004
31 Rekenen-wiskunde halverwege de basisschool 4 (pdf) 2005 2003
15 Rekenen-wiskunde halverwege de basisschool 3 (pdf) 2000 1997
14 Rekenen-wiskunde in het speciaal basisonderwijs (pdf) 2000 1997
13 Rekenen-wiskunde aan het einde van de basisschool 3 (pdf) 1999 1997

Wereldoriëntatie

PPON reeks nr. Onderwerp Jaar van publicatie Peilingjaar
44 Biologie (pdf) 2011 2010
43 Natuurkunde en techniek 4 (pdf) 2011 2010
41 Aardrijkskunde (pdf) 2011 2008
42 Geschiedenis (pdf) 2010 2008
27 Historische beeldvorming (pdf) 2004 2000
26 Natuurkunde en techniek 3 (pdf) 2004 2002
25 Biologie 3 (pdf) 2005 2003
24 Aardrijkskunde 3 (pdf) 2003 2001
23 Geschiedenis 3 (pdf) 2003 2000

Engels

PPON reeks nr. Onderwerp Jaar van publicatie Peilingjaar
57 Engels einde speciaal basisonderwijs  (pdf) 2014 2013
52 Engels einde basisonderwijs 4 (pdf) 2013 2012
37 Engels einde basisonderwijs 3 (pdf) 2008 2006
17 Engels einde basisonderwijs 2 (pdf) 2000 1996

Kunstzinnige oriëntatie

PPON reeks nr. Onderwerp Jaar van publicatie Peilingjaar
18 Beeldende vorming (pdf) 2000 1996
16 Muziek 3 (pdf) 2000 1997
7 Beknopte rapportage tweede peiling muziek (pdf) 1997

Verkeeronderwijs

PPON reeks nr. Onderwerp Jaar van publicatie Peilingjaar
11 Balans van het verkeersonderwijs aan het einde van de basisschool 2 (pdf) 1998 1996
Rapportage aanbod verkeersonderwijs (pdf) 2006 2006

Bewegingsonderwijs

PPON reeks nr. Onderwerp Jaar van publicatie Peilingjaar
38 Bewegingsonderwijs einde basisschool (pdf) 2008 2006
Peiling lichamelijke oefening (pdf) 1997 1994

* N.B. Vanwege de omvangrijkheid van het leerstofgebied Wereldoriëntatie zijn er met ingang van de derde peilingscyclus in 2000 afzonderlijke peilingsonderzoeken gehouden voor Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuuronderwijs.

Bestellen

Publicatie

Balans van het basisonderwijs