Jaarlijks peilingsonderzoek taal, rekenen en wereldoriëntatie

Sinds 2008 wordt jaarlijks onderzoek uitgevoerd naar de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Aanleiding voor de meting 2008 was de Kwaliteitsagenda Scholen voor Morgen van Staatssecretaris Dijksma. Voor de metingen van 2008 t/m 2014, beter bekend als Jaarlijks Peilingsonderzoek naar het Onderwijsniveau, werd gebruik gemaakt van de Eindtoets Basisonderwijs (de ‘Citotoets’) uitgegeven door Cito.

Sinds 2015 beschrijven de rapporten van de jaarlijkse meting taal en rekenen de resultaten op basis van de Centrale Eindtoets PO die wordt ontwikkeld door Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De jaarlijkse meting taal en rekenen is sinds 2015 een uitgave van het CvTE. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Cito.

DatumBericht
23-4-2018Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – tiende meting
In 2017 deed Cito voor de tiende keer onderzoek naar het onderwijsniveau taal en rekenen in het basisonderwijs. Dit jaar voerden we het onderzoek voor de derde keer uit op gegevens van de Centrale Eindtoets PO. In deze meting staan de vaardigheden rekenen, lezen en taalverzorging centraal. Deze vaardigheden sluiten aan op de rapportage in termen van referentieniveaus. De vaardigheden van leerlingen tussen 2016 en 2017 worden vergeleken.
12-4-2017Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – negende meting
In 2016 deed Cito voor de negende keer onderzoek naar het onderwijsniveau taal en rekenen in het basisonderwijs. Dit jaar is het onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd op gegevens van de Centrale Eindtoets PO. In deze meting staan de vaardigheden rekenen, lezen en taalverzorging centraal. Deze vaardigheden sluiten aan op de rapportage in termen van referentieniveaus. De vaardigheden van leerlingen tussen 2015 en 2016 worden vergeleken. De resultaten voor rekenen en lezen liggen in 2016 iets lager dan de resultaten in 2015, terwijl voor taalverzorging duidelijk beter wordt gepresteerd. Resultaten binnen de afname van 2016 op achtergrondvariabelen op school- en leerlingniveau worden weergegeven in termen van vaardigheid en beheersing van de referentieniveaus.
24-5-2016Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – achtste meting
In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Dit jaar is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd op de gegevens van Centrale Eindtoets PO in 2015. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens betreffende Woordenschat, Taalverzorging,, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde. Bij wereldoriëntatie gaat het om de drie onderwerpen die in de Centrale Eindtoets PO zijn benoemd: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.
16-6-2015Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau
Met ingang van 2014 wordt in de Jaarlijkse Peiling van het Onderwijsniveau (JPON), naast rekenen en taal ook wereldoriëntatie betrokken. Het gaat daarbij om de drie onderwerpen die in de Eindtoets Basisonderwijs zijn benoemd: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. In de eerste rapportage van deze uitbreiding van JPON wordt verslag gedaan over zowel 2013 als 2014 en kan er dus al een eerste jaarvergelijking gemaakt worden. In de toekomst zal, hier net als bij taal en rekenen, een trend geschetst kunnen worden.
14-4-2015Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – zevende meting
In 2014 heeft Cito voor de zevende keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Het rapport doet verslag van de uitkomsten voor rekenen en taal in jaargroep 8 gebaseerd op de resultaten van Eindtoets 2014. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens betreffende Woordenschat, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde.
19-6-2014Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – zesde meting
In 2013 heeft Cito voor de zesde keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Het rapport doet verslag van de uitkomsten voor rekenen en taal in jaargroep 8 en jaargroep 4, gebaseerd op de resultaten van Eindtoets en toetsen voor groep 4 uit het Cito Volgsysteem.
17-10-2013Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – vijfde meting
In 2012 heeft Cito voor de vijfde keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Het rapport doet verslag van de uitkomsten voor rekenen en taal in jaargroep 8 en jaargroep 4, gebaseerd op de resultaten van Eindtoets en toetsen voor groep 4 uit het Cito Volgsysteem.
7-5-2013Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – vierde meting
In 2011 heeft Cito voor de vierde keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij Taal en Rekenen in het basisonderwijs. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd in het kader van een jaarlijkse peiling naar deze basisvaardigheden. De aanleiding voor dit onderzoek was de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’, waarin een sterk accent is gelegd op de ontwikkeling van taal en rekenen.
8-9-2011Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – derde meting
In 2010 heeft Cito voor de derde keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij Taal en Rekenen in het basisonderwijs. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd in het kader van een jaarlijkse peiling naar deze basisvaardigheden. De aanleiding voor dit onderzoek is de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’, waarin een sterk accent wordt gelegd op de ontwikkeling van taal en rekenen.
8-7-2010Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – tweede meting
In 2009 heeft Cito voor de tweede keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij Taal en Rekenen in het basisonderwijs. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd in het kader van een jaarlijkse peiling naar deze basisvaardigheden. De aanleiding voor dit onderzoek is de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’, waarin een sterk accent wordt gelegd op de ontwikkeling van taal en rekenen.
1-7-2009Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – een nulmeting
Cito heeft in 2008 voor de eerste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij Taal en Rekenen in het basisonderwijs. Dit is uitgevoerd als start van wat een jaarlijkse rapportage moet worden. De aanleiding voor dit onderzoek is de Kwaliteitsagenda Scholen voor Morgen van Staatssecretaris Dijksma. Hierin wordt een sterk accent gelegd op de ontwikkeling van taal en rekenen.