Samenvattingen peilingsonderzoeken

Van elk peilingsonderzoek stelde PPON met de belangrijkste onderzoeksresultaten een schoolfolder samen: PPON informeert. PPON informeert stuurden we tot 2015 naar alle basisscholen en/of scholen voor speciaal basisonderwijs.

Hieronder vindt u de uitgaven van PPON informeert.

AuteurTitelVormingsgebiedJaar
Cito, nr. 26Handschriftkwaliteit, Schrijfvaardigheid, Taalverzorging en Grammatica en Spreekvaardigheid in jaargroep 8,5 en het SBO
Peilingsjaar 2009-2012
Nederlandse taal2014
Cito, nr. 25Leesvaardigheid in jaargroep 8, 5 en het SBO
Peilingsjaar 2011-2012
Nederlandse taal2014
Cito, nr. 24Actief burgerschap en sociale integratie
Peilingsjaar 2009
Burgerschapskennis, burgerschapscompetenties2013
Cito, nr. 23Sociale opbrengsten in het basisonderwijs
Peilingsjaar 2011
Sociale competentie, burgerschap2013
Cito, nr. 22Rekenen-wiskunde einde basisonderwijs
Peilingsjaar 2011
Rekenen-wiskunde2013
Cito, nr. 21Rekenen-wiskunde halverwege het basisonderwijs
Peilingsjaar 2010
Rekenen-wiskunde2012
Cito, nr. 20Biologie en natuurkunde en techniek einde basisonderwijs
Peilingsjaar 2010
Wereldoriëntatie2012
Cito, nr. 19Geschiedenis en aardrijkskunde aan het einde van de basisschool
Peilingsjaar 2008
Wereldoriëntatie2011
Cito, nr. 18Bewegingsonderwijs aan het einde van de basisschool
Peilingsjaar 2006
Bewegingsonderwijs2008
Cito, nr. 17Engels aan het einde van de basisschool
Peilingsjaar 2006
Engelse taal2008
Cito, nr. 16Leesonderwijs halverwege de basisschool
Peilingsjaar 2005
Nederlandse taal2008
Cito, nr. 15Leesstrategieën in het primair onderwijs
Peilingsjaar 2005
Nederlandse taal2007
Cito, nr. 14Leesvaardigheid in het speciaal basisonderwijs
Peilingsjaar 2005
Nederlandse taal2007