Voorbeeldtoetsen

Een deel van de opgaven die we hebben gebruikt voor de PPON toetsen staat hieronder als voorbeeldtoets. Zo krijgt u een indruk van het niveau van uw groep. De uitkomsten kunnen worden vergeleken met de landelijke gegevens. Zo kunnen groepsleerkrachten of de school een beeld krijgen van de stand van zaken bij de betreffende vakken.

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare voorbeeldtoetsen en een handleiding voor het gebruik ervan.

Voorbeeldtoetsen
Voorbeeldtoets Biologie 1
Voorbeeldtoets Biologie 2
Voorbeeldtoets Biologie 3
Voorbeeldtoets Voeding en Gezondheid
Voorbeeldtoets Natuurkunde
Voorbeeldtoets Techniek
Handleiding voorbeeldtoetsen
Handleiding voorbeeldtoetsen