Vergelijkingsonderzoek Referentiesets

In de komende jaren worden referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo geïntroduceerd.

Het is belangrijk dat de prestatie-eisen van de referentieniveaus in de toetsen en examens voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Met referentiesets is het mogelijk om de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen te realiseren. Daarom voerden wij van 2011 tot 2014 onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een vergelijkingsonderzoek referentiesets taal en rekenen uit.

Meer weten?

Rechts op deze pagina gaat u naar de site over referentiesets.