Toetswijzer: het kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie voor onderwijs, educatie en beroep

Ons Kenniscentrum verzamelt informatie over toetsing en examinering en stelt deze beschikbaar via de website ToetsWijzer. ToetsWijzer is het kennisplatform voor iedereen in het onderwijs die betrokken is bij toetsing, examinering en evaluatie. ToetsWijzer bevat nieuws, internetlinks en achtergrondinformatie over toetsing en examinering in de breedste zin van het woord. Via een uitgebreide zoek- en filterfunctie kan de informatie worden geordend op (onderwijs)sector, onderwerp en kenmerk.

ToetsSpecials

Vooral interessant voor docenten zijn de ToetsSpecials, waarin deskundigen op het gebied van toetsing en examinering dieper ingaan op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld:
  • Eindexamens voortgezet onderwijs
  • Openbare referentiesets taal en rekenen
  • Observatie-instrumenten voor jonge kinderen
  • Praktijktoetsen en praktische opdrachten
  • Toetsconstructieproces in 8 stappen

Via het startscherm van Toetswijzer vindt u een overzicht van alle ToetsSpecials.

Toetsgids

Het onderdeel Toetsgids op Toetswijzer geeft informatie over de inhoud en kwaliteit van schooltoetsen die in de handel verkrijgbaar zijn. Toetsgids is een hulpmiddel voor docenten, managers, onderwijsadviesbureaus en orthopedagogen die van plan zijn een toets te gebruiken of te kopen.