Psychometrie

Psychometrische expertise

Psychometrische expertise is een kerncompetentie van Cito. Door psychometrische technieken te gebruiken, onderzoeken we de kwaliteit van de toetsen en examens en verbeteren we deze kwaliteit waar mogelijk. Dit is een van de kerntaken van ons Psychometrisch Onderzoeks- en Kenniscentrum (POK) .

Wetenschappelijk onderzoek bij producten

Wij streven ernaar dat de toetsen die we maken voldoen aan de kwaliteitscriteria Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Dit onderdeel van het Nederlands Instituut van Psychologen beoordeelt de kwaliteit van alle in Nederland beschikbare testen en toetsen.

Richtlijnen ontwikkelen onpartijdige toetsen

De richtlijnen hebben in de eerste plaats tot doel ervoor te zorgen dat de toetsen die wij ontwikkelen geen opgaven zijn met kwetsende inhoud. We gebruiken ze zowel bij de constructie van nieuwe toetsen als voor de beoordeling van bestaande toetsen. De term onpartijdige toetsen hanteren we voor toetsen die geen opgaven met bias (een afwijking ten opzichte van de verwachte waarde) hebben of een kwetsende inhoud bevatten.