Psychometrische expertise

Psychometrie is de wetenschap die zich bezighoudt met het analyseren van antwoorden die personen geven op verschillende soorten opgaven. Die analyse geeft zowel informatie over de moeilijkheidsgraad van de vragen, de capaciteit of vaardigheid van de personen als de kwaliteit van een toets of examen. Psychometrische expertise is een kerncompetentie van Cito.

Psychometrisch Onderzoeks- en Kenniscentrum (POK)

Door psychometrische technieken te gebruiken wordt onze kwaliteit van de toetsen en examens onderzocht en waar mogelijk verbeterd. Dit is een van de kerntaken van het Psychometrisch Onderzoeks- en Kenniscentrum (POK) van Cito.

Wat doet het onderzoekscentrum?

 • Psychometrisch onderzoek
 • Psychometrische en methodologische ondersteuning verlenen aan(inter)nationale projecten van ons
 • Publicaties uitgeven
 • Psychometrische software ontwikkelen
 • Opleidingen en cursussen verzorgen
 • Consultancy in binnen- en buitenland

Interne ondersteuning

Het grootste deel van de beschikbare expertise besteedt POK aan de psychometrische ondersteuning van nagenoeg alle Cito-projecten.

Onderzoek

Het onderzoekscentrum voert daarnaast een groot aantal onderzoeksprojecten uit op voor ons relevante gebieden. Drie voorbeelden zijn:
 • Psychometrische modellen
  Doel van het project is het ontwikkelen van nieuwe psychometrische modellen met bijbehorende software waarmee andere dan gebruikelijke vraagvormen geanalyseerd en gescoord kunnen worden.
 • Adaptieve toetsprocedures voor beeldschermtoetsen
  Dit project richt zich op het onderzoek naar adaptieve toetsprocedures en het ontwikkelen van algoritmen die in adaptieve toetssystemen geïmplementeerd kunnen worden.
 • Optimaal samenstellen van toetsen uit itembanken
  Hierbij gaat het om het ontwikkelen van itemselectiemodellen- en algoritmen met bijbehorende software. Met deze instrumenten is het mogelijk toetsen uit itembanken samen te stellen die voldoen aan door de toetsontwikkelaar gestelde inhoudelijke en psychometrische eisen.

Meer informatie

Ga naar publicaties